Duitse regering publiceert ‘Masterplan Stadtnatur’

Het Duitse Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit heeft in januari 2019 een ‘Masterplan Stadtnatuur – Maßnahmenprogramm der Bundesregierung für eine lebendige Stadt’, gepubliceerd.

 


Het Masterplan wil steden en gemeenten ondersteunen bij het investeren in ‘groene infrastructuur’ en hoogwaardige natuur in verstedelijkte gebieden beter voorbereid te zijn op de effecten van de klimaatopwarming.

Het plan bevat 22 concrete maatregelen om het stadsklimaat en de luchtkwaliteit te verbeteren en de biodiversiteit in stedelijke gebieden te bevorderen.

Meer info