Groene Stad Charta / Handvest voor de vergroening van steden en dorpen

Om vergroening van steden te stimuleren lanceert Stichting De Groene Stad binnenkort de Groene Stad Charta. Het betreft een handvest voor de vergroening van steden en dorpen. Ondertekenaars kiezen vóór vergroening ten bate van een duurzame en leefbare omgeving.

Door het ondertekenen van het Charta kunnen deelnemende bedrijven, gemeenten en maatschappelijke organisaties hun groene ambities zichtbaar maken met een doordachte inzet van groen op pleinen in stads- en dorpscentra, meer parken, groenere bedrijfsterreinen enz. Ondertekenaars zijn actief om de effecten van klimaatverandering tegen te gaan in hun omgeving.


Met een handtekening onder de Groene Stad Charta geeft de ondertekenaar aan dat hij/zij duurzaam, maatschappelijk verbeterend ondernemen serieus neemt. En dat ze zich binnen én buiten hun organisaties willen inspannen voor groen als basis voor hun handelen.

Stad van de toekomst

De stad van de toekomst wordt gezien als de plaats waar de innovatie plaatsvindt. Tegen 2050 zal ongeveer 75% van de wereldbevolking in steden leven. Dat stelt eisen aan de leefbaarheid in de stad. Groen speelt in de stad van de toekomst een belangrijke rol. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt de waarde van groen in bijvoorbeeld de verbetering van de luchtkwaliteit, het beheersen van hittestress op warme dagen en het bergen van water. Doordat er op een relatief kleiner oppervlak steeds meer functies en activiteiten moeten worden ingepast, komt het groen in de verdrukking. Dat is niet alleen nadelig voor mensen, maar ook van dieren en planten. In de stad van de toekomst zijn groen en blauw de dragers van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.

Om de groene kwaliteiten van onze leefomgeving te borgen is er een gezamenlijke inspanning nodig van beleidsmakers, bedrijven en burgers. ‘Vergroening’ is synoniem geworden voor het samen werken aan een gezondere leefomgeving, aan een ‘Groene Stad’. Een stad waarin gezondheid en welbevinden vanzelfsprekend is.

Stichting De Groene Stad

De Groene Stad is actief als kennis- en inspiratieplatform over de relatie ‘groen’ en samenleving. Ze maakt zich sterk om nieuwe inzichten, best practices en uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek te verspreiden onder beleidsmakers, politici, bedrijven, adviseurs enz. Via de Engelstalige site www.thegreencity.com wordt het gedachtengoed ook internationaal verspreid.

In 2018 wordt een symposium georganiseerd met als thema ‘Samen werken aan een Groene Stad’.

www.degroenestad.nl