Duits concept voor stedelijke biodiversiteit

Onderzoekers van de Technische Universiteit Munchen (TUM) hebben zich gebogen over een vaste plek voor dieren in de stedenbouwkundige planning. Om die ruimte te verzekeren hebben ze het Animal Aided Design-concept ontwikkeld. Uitgangspunt is de groei van veel Europese steden. De toenemende behoefte aan ruimte voor woningbouw betekent het verdwijnen van onontwikkeld land en groengebieden, aldus het onderzoeksteam. Daarmee verdwijnt ook de leefruimte van veel dieren.

Het idee is om vanaf de start van stedenbouwkundige planningsprocessen rekening te houden met de specifieke benodigde ruimten voor verschillende diersoorten. Het zou niet alleen de nodige schuilplekken voor vogels, reptielen en zoogdieren opleveren, maar ook de levenskwaliteit van stadsbewoners verbeteren, volgens de onderzoekers. Zo is voor de huismus nagedacht over het behouden of scheppen van nestplaatsen bij het installeren van gevelisolatie en over het veiligstellen van de voedselvoorziening van de vogels.


Nieuwe ruimteconcepten
“We bieden stedenbouwkundigen specifieke criteria voor diersoort-gerelateerde planning met betrekking tot de hele levenscyclus”, legt professor Weisser uit. “Ontwerpelementen, bomen, struiken of zandbaden waar de dieren toevlucht en voedsel vinden spelen allemaal een belangrijke rol in de nieuwe planning.”

In een vijftig pagina’s tellende brochure hebben de onderzoekers hun bevindingen vastgelegd. Ze beschrijven onder meer voor de bonte specht, het roodborstje, de nachtegaal en de zandhagedis hoe de vereiste habitat is te creëren.

De onderzoekers stellen ook AAD-concepten voor München, Berlijn en Londen voor. De concepten kunnen resulteren in “compleet nieuwe ruimteconcepten”, zoals een “nachtpark” in Berlijn voor vleermuizen en nachtegalen.