Driejarige campagne ‘Meer groene steden voor Europa’

Dertien Europese landen zullen de komende drie jaar onder de campagne ‘Meer groene steden voor Europa’ een strategische inspanning leveren om de stedelijke omgeving met groen toekomstbestendiger te maken. De campagne start in januari 2021 en loopt tot eind 2023.

 


De eerste driejarige Green Cities-campagne, de ‘Green Cities for a Sustainable Europe’ loopt dit jaar ten einde. Deze campagne, gefinancierd door de Europese Commissie, startte in 2018 en liep in België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het VK vertrekt vanwege Brexit, terwijl Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Polen, Portugal en Zweden zich aansluiten bij de nieuwe campagne 2021-2023.

De ENA (European Nurserystock Association) en het CHAFEA (Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency van de Europese Commissie) de subsidieovereenkomst van meerdere miljoenen euro’s ondertekend. Dankzij financiële inbreng van nationale boomkwekerij- en handelsorganisaties en cofinanciering door de Europese Unie, kan de campagne een ‘substantiële impact hebben’. De Europese Commissie heeft 2,72 miljoen euro subsidie toegekend aan ‘More Green Cities for Europe’. Het totale programma dat loopt van 2021 tot en met 2023 behelst een bedrag van 3,4 miljoen euro.

Groene steden

De dertien deelnemende landen hebben naast een intensieve verstedelijking ook af te rekenen met stijgende gezondheidszorgkosten en klimaatkwesties door stormen, hitte, droogte, en zware regenval. Oplossingen voor deze problemen zijn schaars, tijdrovend en bovenal erg duur. De toegevoegde waarde van groen in al deze gebieden is bewezen.

Bomen en andere planten lossen niet alle problemen op, maar vormen wel een erg kostenefficiënt deel van de oplossing. Meer bomen, parken, daktuinen en groene muren in onze leefomgeving bieden snelle, concrete en meetbare oplossingen voor veel problemen in Europese steden.

De campagne richt zich op politici, stedenbouwkundigen, gemeenten, projectontwikkelaars en andere professionals over het belang van groen landschap. De campagne ‘More Green Cities for Europe’ informeert brede groepen gebruikers en besluitvormers en zet zich ook actief in om verschillende partijen te laten samenwerken aan het realiseren van concrete voordelen. Hiermee zorgt de campagne voor heel wat synergie-effecten.

Het Belgische actieprogramma

Ook in België zal de campagne ‘More Green Cities for Europe’ lopen van 2021 tot 2023. Zo zal er een zakboek gelanceerd worden die belanghebbende informeert over het juiste gebruik van boomkwekerijproducten in openbaar groen, optimalisatie van ecosysteemdiensten voor openbaar groen, nieuwe technieken en voorbeeldprojecten. Elk jaar zal er ook een gratis seminarie georganiseerd worden met inspirerende gastsprekers.

Op de website en in de nieuwsbrief zullen vanaf vanaf volgend jaar tevens expert interviews, visies van specialisten en algemeen sectornieuws verschijnen.