Drie voorstellen voor herbestemming koninklijk paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk, de voormalige woning van de Nederlandse koningin Juliana en prins Bernhard, wordt verkocht en wordt onderdeel van een botanische tuin, van een parkbos waar mensen kunnen picknicken, wandelen en sporten, of een tentoonstellingsruimte voor het bedrijfsleven.

 


Omdat het paleis sinds 2004 niet meer wordt bewoond door de koninklijke familie, riep minister Blok in 2015 projectontwikkelaars op tot het bedenken van een nieuw bestemmingsplan. De nieuwe bestemming van paleis en landgoed moet duurzaam en passend zijn. Restauratie is nodig, aanpassing en eventueel uitbreiding kan ook. Het plan moet financieel solide zijn, zakelijk rendabel ook op de lange termijn. Verder moet het nieuwe Soestdijk toeristische en recreatieve voorzieningen bieden en openbaar toegankelijk zijn. Een nieuwe bestemming doet recht aan de cultuurhistorische en ecologische waarde van het complex. Het paleis, de bijgebouwen en het landgoed blijven één geheel.

In totaal zijn 120 ideeën ingestuurd om het paleis en het landgoed eromheen een nieuwe bestemming te geven. In meer dan driekwart van de ingediende plannen was sprake van een combinatie van nieuwe functies om het paleis en het terrein rendabel te kunnen exploiteren. Het meest kwamen voor: museum, hotel en congrescentrum, zorghotel, locatie voor evenementen, kennisinstituut, plaats voor reflectie op maatschappelijke vraagstukken en opleidingscentrum.

Uiteindelijk zijn drie voorstellen weerhouden. De drie partijen mogen eind april volgend jaar een bod doen om het paleis, het landgoed en de bijbehorende gebouwen te kopen en hun plannen uitvoeren.

 

Eden Soestdijk
Dit voorstel van Stichting Voorbereiding Eden Soestdijk, Mecanoo Architecten, Eden Project en Royal HaskoningDHV,
is geinspireerd door het Eden Project in Engeland. Soestdijk wordt een paradijs van duurzaamheid, waarbij de kwetsbaarheid van de aarde is te zien vanuit de ruimte. Het paleis gaat dienst doen als informatiecentrum. In de paleisvleugels komen interactieve wonderkamers om de fantasie en het innovatieve denken te prikkelen.

In het park komt een biodome, een kas waarin het poolklimaat en het tropisch regenwoud worden nagebootst. In de kas leren bezoekers op een interactieve wandeling door spectaculaire landschappen over circulariteit, ecologisch evenwicht maar ook over de sociale aspecten van duurzaamheid. In het tropisch regenwoud ervaar je het belang van biodiversiteit. Het efficiënt en duurzaam produceren van voedsel staat centraal in het hightech agrarisch gebied. In een ondergrondse wereld zie je hoe schimmels en bacteriën functioneren. De gevolgen van klimaatverandering worden zichtbaar in een ijzig poollandschap en het unieke Marslandschap benadrukt de kwetsbaarheid van de aarde vanuit kosmisch perspectief.

De paleisvertrekken worden gerestaureerd met behoud van het oorspronkelijk karakter en mogelijk gebruikt voor evenementen. Het paleis dient ook als incubatiecentrum voor duurzaamheid waar ondernemers kennis kunnen uitwisselen. De paleistuin wordt in oude glorie hersteld, en aan de overkant  komt een duurzaam vijfsterren boutique-hotel. Op het voormalige marechausseeterrein komt woningbouw (100-125 woningen).

 

407564

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van Eden Soestdijk.

 

Made by Holland

Dit plan van Hylkema Consultants, MeyerBergman Investments, Beheer- en Exploitatiemaatschappij Westergasfabriek en Leeuwenpoort Ontwikkeling, maakt een podium voor de innovatiekracht van Nederland. Het park wordt een proeftuin waar innovatie zichtbaar en beleefbaar wordt. Het paleis biedt ruimte aan tentoonstellingen. In de vleugels kunnen bedrijven en kennisorganisaties ruimte huren om hun nieuwste innovaties te presenteren. Aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg is ruimte voor ontvangsten en evenementen. Er is horeca (ook hotels) op verschillende plekken op het landgoed.

Op het terrein van de voormalige marechausseekazerne komen 65 (half)vrijstaande woningen.

 

architectimage-extralargethumnail

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van het project ‘Made by Holland

 

Nationaal Ensemble

Het idee van VolkerWessels, Staatsbosbeheer, Van Hoogevest Architecten BV, H+N+S Landschapsarchitecten en Cultureel Organisatiebureau Artifex is om van Soestdijk weer een buitenplaats te maken, waar bezoekers in het park kunnen picknicken, wandelen en sporten. In het park komen ook horecapunten.

Het paleis ondergaat geen grootschalige renovatie, het wordt bestemd voor ontvangsten en bezoekers. Halverwege het parkbos komt een nieuw paviljoen als publiekstrekker, dat aansluit op een nieuwe as: het Grand Canal. In het paviljoen komt een `Cathedrale d’Images’, met grote hoge projecties over uiteenlopende onderwerpen op de wanden, speciale effecten en ruimtevullende muziek.

Op het voormalige marechausseeterrein komt een villawijk met circa 40 (half)vrijstaande woningen. Aan de overkant van de Amsterdamsestraatweg komen 70 appartementen en herenhuizen.

407571

 

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van ‘Nationaal Ensemble Soestdijk‘.

 

www.rijksoverheid.nl