Leuven opent nieuw Sluispark

In Leuven is het nieuwe Sluispark geopend. Het Sluispark is een nieuwe groene long aan de Vaartkom met een centrale rol voor het water door de opengelegde Dijle, lange zittrappen tot aan het water en een waterspeeltuin. 
Met de ontwikkeling van het gebied rondom de Vaartkom wordt het voormalige industriële gebied rond de Vaartkom ontwikkeld tot een stedelijk subcentrum met ruimte voor woningen, kantoren en handel. Markante en historische waardevolle gebouwen krijgen een nieuwe bestemming terwijl de oude en vervallen gebouwen worden vervangen door nieuwbouw. Of, zoals in het geval van het Sluispark, worden omgetoverd tot een buurtpark.

De Dijle beleefbaar


De rivier De Dijle verbindt de historisch belangrijke steden Mechelen en Leuven met elkaar. Het is een belangrijke rivier voor de waterhuishouding van Leuven. OKRA’s ontwerp integreert De Dijle in het totale ontwerp voor het buurtpark. Daarmee wordt gebroken met de Leuvense traditie om de rivier te verstoppen onder stenen en achter groen. Door het water en een park optimaal te combineren ontstaat er een prettige adempauze in het stenige en dichtbebouwde woongebied.

Een park voor de buurt

Door de loop- en fietsroutes door het park wordt het het park in verschillende velden verdeeld. Deze hebben elk een eigen invulling en uitstraling. Het Sluispark bevat een speelweide, buurtplein, notenboomgaard en een waterspeeltuin. Centraal in het park is er een grote grasoppervlakte en ter hoogte van de huidige Sluisstraat staat een podium van zo’n 10 op 20 meter waar optredens kunnen plaatsvinden.

Met deze uitgekiende balans tussen ruimte voor eigen invulling en geprogrammeerde ruimte krijgen de bewoners een park dat ze kunnen gebruiken als verlengde van hun eigen woning.

Het water speelt ook een belangrijke rol in de biodiversiteit van de omgeving: door de vistrappen, een constructie waarmee vissen langs obstakels kunnen zwemmen, en de ecologische moeraszone in de zandvang. Dat is een constructie die tussen de Dijle en de vaart ligt. Het water wordt in de zandvang sterk vertraagd door de grote diepte en de twee bochten. Zo bezinkt het zand daar al, in plaats van in de vaart zelf.

Door de aanleg van het Sluispark zal geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn van de Sluisstraat naar de Vaartkom. De nieuwe Sluisstraat is voor voetgangers en fietsers een aangename, groene verbinding doorheen het Sluispark tussen de Vaartkom en het stadscentrum.