Douchewater zuiveren via groene gevel

Onlangs realiseerde Muurtuin BVBA een verticale muurtuin op de voorgevel van een stadswoning te Gent. Deze groene gevel staat ook in voor de zuivering van  grijs water  (douche- en keukenafvalwater) tot water voor laagwaardige toepassingen (toiletspoelwater).

 


Horizontaal groen met de groendaken worden al heel vaak ingezet. Naast de groendaken biedt de verticale muurtuin heel wat voordelen, denk maar aan het visuele aspect in de stad. Mensen gaan steeds compacter en dichter bij elkaar gaan wonen, waardoor de integratie van groen in de stad steeds meer aan belang zal winnen. Dergelijk functioneel groen biedt ook een oplossing naar de problematiek van hitte-eilanden in steden en waterbeschikbaarheid.

Innovatief aan de Total Value Wall is dat deze middels de integratie van een waterzuiveringscomponent ook mogelijkheden biedt naar het verhogen van de waterbeschikbaarheid of het  wapenen tegen droogte. Zeker stadswoningen kunnen daar hun voordeel mee doen. Zij worden immers veelal gekenmerkt door compacte daken, stadstuintjes en/of koertjes. Het inzetten van hemelwater als alternatief voor leidingwater is meestal beperkter (gelimiteerd door volume en/of door plaats) dan in het buitengebied. Met de toepassing van het innovatieve concept Total Value Wall (TVW) krijgen ook bewoners van deze woningen de kans om voor laagwaardige toepassingen over te stappen op een andere bron dan leidingwater.

De innovatieve TVW zal worden uitgetest op twee locaties. De eerste locatie is de particuliere woning te Gent.  Naast de particuliere stadswoning krijgt ook een school in Lier binnenkort een TVW, die samen met scholieren zal worden aangeplant en opgevolgd. Deze TVW zal in het voorjaar van 2020 operationeel zijn.

De eerste resultaten met de TVW (demonstratie te Gent) zijn alvast veelbelovend.  Momenteel wordt het douchewater over de TVW gestuurd en vervolgens ingezet als toiletspoelwater. Dit project loopt tot 31 december 2020 en is een samenwerking tussen Muurtuin BVBA en partners Universiteit Gent, Ecoschelp, Mastop totaaltechniek bv en Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa).

Bron: Total Value Wall