©Embuild Vlaanderen, Wim Garmin

De wisselwerking tussen de bouwsector en het klimaat in vier thema’s

Het klimaat, onze omgeving en de bebouwing zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Dit betekent ook dat de bouwsector een grote bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen waarop Europa inzet via de Green Deal en Fit for 55. De ambities zijn groot, maar noodzakelijk. Dat hebben ze bij Embuild Vlaanderen ook begrepen. Daarom investeren zij een groot deel van hun tijd in projecten rond innovatie en duurzaamheid. Voor de wisselwerking tussen bouw en klimaat definiëren ze vier overkoepelende thema’s: duurzaamheid, circulariteit, innovatie en carrière.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is meer dan een buzzword. Meestal genoemd in de context van klimaat, maar duurzaamheid betekent ook bestendigheid, blijvendheid. In de bouwsector gaat het over de aanpassing aan de omgeving door meer groen en biodiversiteit te creëren. Maar het gaat ook over het energetisch renoveren van gebouwen om minder energie te verbruiken aan opwarmen en koelen. En over het beschermen tegen wateroverlast en watertekorten via onder andere het groenblauwpeil.


Circulariteit

Ook circulariteit is uiteraard belangrijk. We moeten materialen en hulpbronnen efficiënt en effectief gebruiken, zodat we minder primaire grondstoffen moeten ontginnen en inzetten. Vandaag is de bouwsector verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het afval in Vlaanderen. Een groot deel van dit afval kan echter opnieuw gebruikt worden. Ook biobased materialen, die tijdens de levensduur van een gebouw opnieuw kunnen worden gebruikt en veranderingsgericht ontwerp zijn issues. Alleen al de Green Deal Circulair Bouwen leverde 160 mooie voorbeelden op. Ook bestaat er een tool om bouwteams te helpen om hun circulaire ambities waar te maken.

Innovatie

Zonder innovatie geen vooruitgang. Het is de innovatie die onze wereld en onze sector duurzamer en circulairder maakt. Een optimaler energiemanagement is bijvoorbeeld mogelijk dankzij artificiële intelligentie (AI). Loop je rond met een innovatief idee over energie in de bebouwde omgeving, deel het met ons om het verder uit te werken. Denk ook aan 3D-printers waardoor we materiaalgebruik weten te reduceren. En digital twins voor gebouwen waardoor we al vóór het slopen precies weten wat we kunnen hergebruiken.

Carrière

Alle helpende handen zijn welkom in de bouwsector, dat zal wel bekend zijn. Wie een job met positieve impact op het klimaat (en bij uitbreiding heel wat maatschappelijke uitdagingen rond het wonen, werken en leven van mensen) wil, zit in de bouwsector op zijn plaats. Niet iedereen beseft dat, maar daar willen we graag verandering in brengen. We zoeken niet alleen vakwerkers, maar ook meer en meer academische profielen om de nieuwe technologie te ontwikkelen en te kunnen gebruiken. Ook belangrijk om mee te geven.

Alles rondom ons wordt bepaald door bebouwing en klimaat. Om een betere, aangenamere en duurzamere wereld te creëren, moeten we investeren in deze vier thema’s. Volg de projecten en ontwikkelingen van Embuild van nabij en laat je inspireren!


Tekst: Wim Garmyn van Embuild Vlaanderen