Asbestemmingsgebied Schoonselhof wint Pierre Carsoel prijs 2019

De Klasse van de Kunsten van de Koninklijke Academie van België heeft de Pierre Carsoel prijs 2019 toegewezen aan het project ‘Het nieuwe asbestemmingsgebied van de parkbegraafplaats Schoonselhof’ te Antwerpen. De vernieuwingen gebeuren in de typische ‘Beaux Arts’-stijl van het Schoonselhof.

 


De vijfjaarlijkse Pierre Carsoel prijs beloont architecturale realisaties die uitmunten op zowel artistiek als technisch vlak, en ontworpen werden door een Belgisch architect.

Het voormalige kasteeldomein Schoonselhof is een beschermd parkdomein waar zich de stedelijke begraafplaats van Antwerpen bevindt. Om te voldoen aan de toenemende vraag tot crematie, werd het asbestemmingsgebied de voorbije jaren uitgebreid. Het oostelijk deel van het park kreeg nieuwe strooiweiden, urnenvelden en drie columbaria (bewaarplaats voor urnen) bij. Dit is een landschappelijk geheel van 6 perken in de vorm van een ganzepoot (‘patte d’oie’) en die door een centrale perspectiefas met elkaar in relatie staan. Het terrein helt lichtjes af van zuid naar noord.

Het ontwerp van AKB Architectuur Kristoffel Boghaert in samenwerking met Fondu Landscape Architects, maakt een tegenbeweging van noord naar zuid: het eerste dubbelperk omvat twee verhoogde strooiweiden, gebufferd (aan de zijde de bestaande crematoriumovens) door een keermuurgebouw met groot columbarium. Het volgende dubbelperk omvat twee urnenvelden geörienteerd naar het zuiden, met twee columbaria. De twee columbaria werden half in een talud (hellend vlak) geschoven, zodat de weidsheid van het landschap bewaard blijft en er tegelijk een intieme buitenkamer ontstaat. Het laatste dubbel perk omvat twee verlaagde strooiweiden en twee kleinere urnenvelden. Het centrale perspectief wordt beëindigd met een ei‐vormige waterpartij.