De Nederlandsche Bank, tuin in de Westpatio, open voor publiek. Beeld MECANOO

De ontwerpfilosofie van Mecanoo: ‘People, Place, Purpose, Poetry’

Het ontwerpen van de bebouwde omgeving, steden, gebouwen en buitenruimte dient bij te dragen aan de maatschappij. Het gaat hierbij niet langer alleen om de schoonheid, bruikbaarheid en uitvoerbaarheid. Anticiperen op de mobiliteitstransitie, klimaatverandering en energietransitie is inmiddels een belangrijk onderdeel van het ontwerpen. Per slot van rekening willen we duurzame gebouwen; gebouwen die o.a. rekening houden met het welzijn van de gebruikers, bijdragen aan biodiversiteit en lang mee gaan.

De projecten van Mecanoo laten een brede range zien in uitstraling, gebruik, vormentaal en aansluiting op de context. De ontwerpfilosofie “People, Place, Purpose, Poetry” leidt tot dit brede scala, waarbij de mens (People) centraal staat. Elk project wordt optimaal ingepast op de locatie, waarbij we ons laten inspireren door de lokale cultuur, het klimaat en de natuur (Place). In het functionele ontwerp wordt rekening gehouden met (on)verwachte veranderingen (Purpose). Het eindresultaat is een project dat alle zintuigen beroerd (Poetry).


Belangrijk bij de verbinding van de mens met de plek is de nabijheid van kwalitatieve groene (buiten)ruimtes. Recente onderzoeken tonen aan dat goed ingerichte groenruimtes bijdragen aan de gezondheid en het geluk van omwonenden. Vroegtijdig nadenken over het groen in het ontwerp speelt hierop in. Planten spelen een essentiële rol in het oplossen van de grote uitdagingen in de maatschappij. Het levert een belangrijke bijdrage aan een gezonde leefomgeving, het verbindt mensen met elkaar en draagt bij aan een beter klimaat en daarmee een duurzame samenleving.

Cartesiuspark deels door toekomstige bewoners in te vullen, Beeld MECANOO
Cartesiuspark deels door toekomstige bewoners in te vullen, Beeld MECANOO

Bij het gebruik van planten in de bebouwde omgeving gaat het over het scheppen van een goede balans tussen beplanting en bebouwing. Groen speelt een cruciale rol in het creëren van sfeer en een fijne ruimtebeleving. Tot slot heeft beplanting een enorme potentie voor waardevermeerdering voor onze bebouwde omgeving.

Om planten tot hun recht te laten komen, moeten we goed weten wat hun behoeften zijn. Het zijn en blijven natuurproducten en dat bepaalt de manier waarop we ermee omgaan. Meebewegen met de natuur en er niet tegenin proberen te werken is het uitgangspunt. Hiermee wordt gewaarborgd dat een nieuwe beplanting leidt tot een succesverhaal op korte en lange termijn. Een afwisselende, rijke, levende beplanting, passend binnen de stedelijke context.

De Nederlandsche Bank, verlaagde publiek toegankelijke kade. Beeld MECANOO
De Nederlandsche Bank, verlaagde publiek toegankelijke kade. Beeld MECANOO

De integratie van beplantingsplannen vanaf het begin van een opgave zorgt voor een sterke samenhang tussen de buitenruimte en de architectuur. Zo waarborgen we naast de uitgangspunten voor de menselijke gebruiker ook de ecologische doelstellingen. Vroegtijdig de juiste stakeholders en experts, zoals de beplantingsdeskundigen van De Bloeimeesters, laten aanhaken is daarbij noodzakelijk. Ook tijdens de uitvoering en de nazorg.

In het artikel in de CG Annual 2023 gaan we aan de hand van projecten per thema verder in op de ontwerpfilosofie van “People, Place, Purpose, Poetry”. Benieuwd? Bestel de CG ANNUAL 2023 nu in de BoekenShop.

www.mecanoo.nl