Ballard Garden in deSingel

Naar aanleiding van de uitbreiding van de infrastructuur van deSingel in Antwerpen door architect Stéphane Beel heeft de Franse kunstenares Dominique Gonzalez- Foerster er een permanent kunstwerk gerealiseerd: de ‘Ballard Garden’.

De ‘Ballard Garden’ is een eerbetoon aan de apocalyptische sciencefictionromans van de Britse cultschrijver J.G. Ballard. Ballards verhalen beschrijven vaak catastrofes op mondiaal niveau, klimatologische veranderingen in de gedaante van helse stormen, overstromingen en extreme droogte. De alomtegenwoordige noodtoestanden veranderen de leefwereld in een surrealistisch landschap met een onrustwekkende dimensie.


Dominique Gonzalez-Foerster tracht Ballards fictie te concretiseren in tastbare elementen die een illusoire nabije toekomst oproepen. In de grote vijver die deel uitmaakt van Léon Stynens oorspronkelijk architectuurontwerp uit 1960 integreerde zij een verzonken maar leeg zwembad. Vervolgens liet zij van de zes omkaderende, soms meer dan zes meter hoge betonnen sokkels een kopie op ware grootte maken en deze als ensemble in het midden van de bestaande vijver plaatsen, net als een geabstraheerde skyline, die ‘s nachts dramatisch verlicht wordt. Tevens werd uit de verweerde, 68 meter lange buitenmuur een aparte toegang gefreesd.

Dominique Gonzalez-Foerster realiseerde eerder al een interventie in de grote binnentuin van deSingel:Tropicalisation – Garrett Eckbo, een door een rotsblok en een lantaarnpaal geflankeerde vijver.

www.desingel.be