De groene architectuurgids van Amsterdam | video

Architectuurcentrum ARCAM presenteerde onlangs ‘De groene architectuurgids van Amsterdam’. In deze gids zijn trendsetters, groene particuliere initiatieven, de top 25 van groenste Amsterdamse gebouwen uit de periode 2018 tot en met 2022 en toekomstige iconen opgenomen.

In de gids komen verschillende criteria aanbod die meten hoe ‘groen’ gebouwen zijn. Denk bijvoorbeeld aan welke maatregelen er worden genomen om energiegebruik te minderen, om de ruimte letterlijk te vergroenen of door het gebruik van herbruikbare materialen mee te nemen in het ontwerp. De cijfermatige benadering maakt de projecten vergelijkbaar. De selectie biedt ruimschoots aanleiding tot discussie. Wat is groen? Hoe kunnen we dat het beste meten? Wat is het effect van groene criteria in tenderbeleid? En zijn de groenste gebouwen ook de beste? De opgenomen projecten zijn gerangschikt op meetbare begrippen, zoals energieprestatie (EPC/BENG) en circulariteit (MAT1 en MPG), en op een kwalitatieve indicatie van natuurinclusiviteit en klimaatadaptiviteit.


Meer info: ARCAM