© www.gggreen.eu, Marc Verachtert

Groene toekomst voor klimop

Steeds meer studies rijgen de voordelen van klimop als muurbedekker aan elkaar. Het is de plant bij uitstek om gevels te isoleren en droog te houden, stof weg te vangen uit de lucht, de omgeving te koelen, positief voor biodiversiteit en natuurlijk ook ideaal voor het jaarrond groen aankleden van anders saaie muren. Reken af met alle mogelijke vooroordelen en tegenkantingen.


Nooit ‘in’ de muur!

Dat de plant schade berokkent aan de muren, niets van aan zeggen de experten. Vroeger ja, toen de voegen nog gevuld werden met kalk- of mergelmortel en de gebruikte stenen niet van perfecte kwaliteit waren. Toen, ja toen, en nu, nog maar dan op historische muren dringen de zuigwortels van klimop er wel eens in en/of vormen ze echte vocht en voedsel zuigende wortels in dat zachte en natte milieu. Openingen in muren maak je best wel dicht en smalle regenpijpen moet je vermijden; de stengel heeft een voorkeur voor donkere plekjes en wil zich er graag hechten. “Voor nieuwbouwgevels met kwaliteitsvolle materialen is er geen probleem”, zo benadrukt Peter Boogaerts van GG Green, een absolute promotor van klimopmuren. “Bovendien is er de mogelijkheid om door het plaatsen van een raster, klimop vóór en niet tegen de muur te laten groeien.”

CG Concept Annual 2021: GG Green: Groene toekomst voor klimop
© www.gggreen.eu, Marc Verachtert

Niet ‘hoger’ dan gepland

Een pluspunt van klimop is dat muren snel dichtgroeien en het hele jaar groen blijven. Dat ze daarbij wel eens hoger en breder groeien dan je als planner of aannemer in gedachten hebt of zelfs het dak op wil, wordt nog wel eens als argument gehanteerd om klimop samen met andere klimplanten aan de kant te schuiven. Het inkorten vraagt namelijk ladderwerk of inzet van een hoogtewerker en vooral ook handenarbeid. Er moet namelijk regelmatig geknipt, afgestoken en voornamelijk ook los geplukt worden. Peter Boogaerts heeft een oplossing die zo simpel is als wat. Noem het gerust het ei van Columbus, maar dan voor groene wanden: Klimopstop. Vergelijk het systeem met schrikdraad rond een weide. Daar houdt de draad die om de paar seconden onder stroom komt te staan, zelfs de meest geweldige stier tegen. Dat tegelijk het gras dat ertegen leunt, schroeit en zelfs knakt, valt daarbij minder op.

De groeibegrenzer werkt volgens hetzelfde principe, maar is geperfectioneerd om de klimplant in toom te houden en veilig te zijn voor alles en iedereen in zijn omgeving. Op de maximum toegestane groeihoogte wordt een profiel ‘plantdicht’ tegen de muur bevestigd. Er mag namelijk geen enkele opening blijven als mogelijke sluipweg voor de plant. Vandaar een rubberstrip en een polymeerafdichting. Beide zorgen ze er ineens voor dat de stroom niet weglekt richting muur. Ongeveer 10 cm lager volgt de aardingsdraad. Die heeft intens contact met de plant en maakt die een verlengstuk van zichzelf. Gevolg: raakt een geaarde tak of twijg het profiel dan krijgt het een opeenvolging van stroomstoten en schroeit het groeipunt. Verder heeft de plant hier absoluut geen last van. Ze kan alleen niet verder de hoogte in en wordt daardoor zelfs geprikkeld om meer te vertakken en in de breedte te groeien: de bloeiende vorm van klimop.

Beter dan gevelsteen!

Onderhoud vraagt dit systeem niet. Het opent dus perspectieven voor het budgetvriendelijk en duurzaam groen aankleden van anders saaie gevels en wanden in onze steden. Peter Boogaerts voegt er nog een argument bij voor architecten, bouwpromotoren en andere bouwheren en -dames: “Van in de planningsfase een gevel groen inkleuren voorkomt dat hij moet afgewerkt worden met gevelstenen of andere dure eindlaag en drukt dus de bouwkost. Voeg daar de besparingen bij die de isolatie en het drooghouden van de muur en dus het gebouw, om nog te zwijgen van de voordelen voor mens en milieu door het bijbrengen van groen.”

www.gggreen.eu


GG Green is adviespartner voor de Green Deals van de Vlaamse Overheid ‘Natuurlijke Tuinen’, ‘Bedrijven en Biodiversiteit’ en ‘Circulair Bouwen’.


Tekst: Marc Verachtert
Fotografie: GG Green en Marc Verachtert