Dadizele / Pretpark wordt groen woonpark

Het voormalige pretpark Dadipark in het centrum van het West-Vlaamse Dadizele wordt de komende jaren omgevormd tot een park met een waterbekken van 20.000 m3, circa 50 woningen en een recreatief programma, dat in verbinding staat met de dorpskern. Het bekken is nodig als oplossing voor de wateroverlast waarmee Dadizele te maken heeft.

Toen het Dadipark enkele jaren geleden gesloten werd, organiseerde de provincie West-Vlaanderen een ontwerpwedstrijd in het kader van Winvorm. Het masterplan Hoven van Dadi waarmee het team OTO landscape architecture en Ziegler Branderhorst stedenbouw en architectuur de wedstrijd won, werd verder uitgewerkt in samenspraak met de provincie, de gemeente en de grondeigenaren.


Heulebeek
De site van het voormalige Dadipark, ongeveer 12,5 hectare groot, ligt in het centrum van Dadizele. Dit pretpark was voor de afbraak een laagdrempelige en toegankelijke trekpleister, dat een publieke functie vervulde in het dorp. Het uitgangspunt bij het masterplan is om binnen het park de Heulebeek met waterberging te positioneren en bij te laten dragen aan het karakter van het gebied. De ontwerpers willen de beek weer zichtbaar en beleefbaar maken. Het water zal zich als een grillige landschappelijke structuur door de parkruimte slingeren en daarmee een afwisseling in de beleving van ruimtes bieden.
De nieuwe beekloop krijgt door het meanderen meer ruimte en biedt hiermee volgens de ontwerpers plek aan 40.000 m3  water. Bij hoogwater ontstaat hierdoor een eiland in het park. De ter plekke afgegraven grond wordt hergebruikt bij het maken van een speelheuvel en terpen aan de randen.
Tijdens lage waterstanden is de beek een ideale plek voor avontuurlijk spelen, aldus OTO en Ziegler Branderhorst. De verschillende gradiënten van droog en nat geven de beek ecologische waarde met natte graslanden en broekbos – een bos waarvan de vegetatie sterk wordt bepaald door de hoge stand van het grondwater.

Nieuwe fietsroutes

De beek wordt onderdeel van een recreatief fietsnetwerk dat nu nog gescheiden fietsroutes aan de oost- en westzijde van Dadizele verbindt. Op twee plekken verbindt een mooie langzaamverkeersbrug de noordzijde met de zuidzijde van het park. Met het oog op de waterberging wordt de hoeveelheid verharding zoveel mogelijk beperkt.
De nieuwe bebouwing in het park wordt aan de randen geclusterd op zowel licht verhoogde delen aan de noordzijde als de hogere zuidzijde van de Heulebeek. Op die manieren weten de ontwerpers een ruimtelijk en publiek karakter voor het park te behouden, terwijl tegelijkertijd de gebouwen en terreinen waterbestendig zijn. De bebouwing verwijst qua typologie en materialisering naar de cultuurhistorie van het dorp. De woningen hebben door deze opzet een heldere scheiding tussen openbaar en privé en gaan een relatie met de reeks van groene hoven.

Een netwerk van herkenbare paden en groene hoven verbinden het nieuwe park van Dadizele met de rest van het dorp, voegt recreatieve gebruikswaarde toe en maakt het park vanaf meerdere zijden beter toegankelijk. Bestaande kwaliteitsvolle plekken en bestaande volwassen bomen worden zoveel mogelijk in het plan opgenomen.

Naar verwachting vindt rond 2020 de aanleg van de eerste delen van het park plaats.