Campus Noord Antwerpen / Een groene kroon op de stad

Campus Noord van de AP Hogeschool aan Park Spoor Noord voorziet een groene kroon op de stad met een semi-extensieve daktuin.

Campus Ellermanstraat van de Artesis Plantijn (AP) Hogeschool Antwerpen ligt nabij het Museum aan de Stroom en maakt deel uit van het nieuwe gebouwencomplex op de kop van park Spoor Noord.


Het gebouw van architectenbureau Stramien huisvest een deel van de professionele bacheloropleidingen van het departement Wetenschap en Techniek huisvesten – goed voor 1500 studenten.

Het ontwerp van dit campusgebouw is gestuurd en bepaald door een 3-tal hoofdfuncties met een eigen karakter en noden: publieke voorzieningen zoals onthaal, secretariaat en cafetaria, labo’s voor hoogtechnologisch onderwijs, en leslokalen en aula’s voor studie en ontmoeting.

Het gelijkvloers van dit campusgebouw is open en bevat de publieke functies. In deze transitruimte wordt de overgang gemaakt tussen stad, straat en hogeschool. Op de eerste verdieping bevinden zich alle labo’s, gegroepeerd rondom de centrale groene patio. Zij vormen het hart van het gebouw. De bovenbouw aan de Ellermanstraat biedt plaats aan de diverse les- en ICT-lokalen, studie- en vergaderruimten. De skeletstructuur biedt op deze verdiepingen de mogelijkheid tot eenvoudige en flexibele invulling van de beschikbare ruimte. In totaal telt het gebouw 13000 m².

De patio van het tweede campusgebouw is meer dan een binnentuin. Het is de centrale ruimte waarrond ontmoeting en gemeenschappelijke functies worden gegroepeerd. Rond de patio is ruimte voor circulatie voorzien die als een spiraal doorheen het gebouw loopt.

 

ap_campus_spoor_noord_gebouw2_2 APellerman_antwerpen_stramienchak_lopez_F5

SN2_4

 

Groendak

Het opvallende dak garandeert een leuk zicht voor omwonenden en werknemers in de aanpalende hoogbouw en patiënten van het toekomstige ZNA Cadix ziekenhuis. Het groendak is veel meer dan een visuele attractie…

Met een losse, maar uitgekiende aanplanting ontstaat er een boeiend lijnen- en kleurenspel. Onregelmatige veelhoeken van groen, rood en geel vetkruid groeien tussen een lijnenspel van anjers, bieslook en buntgras. Doordat de onderlaag dikker is dan gebruikelijk biedt deze daktuin heel wat ecologische voordelen; de substraatlaag kan meer hemelwater bufferen en de grotere planten zorgen voor meer verdamping en dus afkoeling. Aanzienlijk minder afgevoerd hemelwater dus, zeker bij hevige regenbuien maakt dit een groot verschil.

De daktuin is ook gunstig voor de stadsnatuur: het groendak biedt ruimte aan een variatie aan gedeeltelijk inheemse plantsoorten en dus ook spontane insectensoorten. Tenslotte filtert het groendak fijn stof uit de lucht en absorbeert het geluid; twee belangrijke stadsthema’s vandaag.

 

SN2_3