Brussel / Studiebureau gezocht voor Leon Wielemanspark

Als onderdeel van het stadsvernieuwingscontract 4 “Koningslaan”, zal Beliris een park creëren tussen WIELS en BRASS, een fiets- en wandelpad aanleggen en een voetgangerstunnel creëren onder de spoorlijn. Beliris lanceert nu een open oproep voor een ontwerpopdracht voor het eerste openbare ruimte-project.

 


Tussen kunstencentrum Wiels en cultureel centrum Brass ligt een open ruimte van 2.770 m² dat zal worden ingericht als voorplein waar beide centra verschillende evenementen zullen kunnen organiseren. Het Brussels Gewest kondigde onlangs aan dat het bereid is het terrein aan te kopen waarop het moeras van Wiels is gelegen om er een gemengd project uit te voeren dat nieuwe woningen en openbare ruimten combineert en de zo de biodiversiteit van het moerasgebied wil vrijwaren. Het doel is het groene karakter van deze ruimte te bewaren, met als bijkomend voordeel dat de waterdoorlatendheid van deze zone het regenwaterbeheer ten goede komt. Verder schept het wat ademruimte tussen de Van Volxemlaan en het treinspoor.

Voor fietsers, voetgangers en andere actieve weggebruikers wordt er een nieuwe route ingericht langs het spoor die het nieuwe Leon Wielemanspark verbindt met de zuilengalerij aan de Fonsnylaan. De route wordt uitgerust met banken en zelfs een paar speeltuigen. Het project houdt er rekening mee dat deze route op termijn deel kan uitmaken van het fiets-GEN, en met een mogelijke uitbreiding van het pad voorbij de Luttrebrug naar het station Vorst-Oost.

Tot slot zal het nieuwe park en pad verbonden worden met het Divercitypark en de school De Puzzel via een tunnel onder de spoorweg

Beliris zoekt daarom een multidisciplinair team (hydroloog, architect/stedenbouwkundige, landschapsarchitect, stabiliteitsingenieur) om deze opdracht uit te voeren. Dat gebeurt via een Open Oproep van de Brusselse Bouwmeester.

Kandidaturen moeten ingediend worden voor 1/09/2020.