Brussel / Pannenhuispark verbindt Bockstaelplein met Thurn en Taxis-site

In april 2021 werd de laatste fase van het Pannenhuispark afgerond. Het laatste stuk met een oppervlakte van iets meer dan 2 hectare was de ontbrekende schakel die het mogelijk maakt het Bockstaelplein te verbinden met de Havenlaan via de Thurn en Taxis-site, de promenade van de voormalige, niet meer gebruikte spoorweglijn L28A, het oude dienststation en het nieuwe pocket park Tielemans.

Het park L28 opende in de zomer van 2014 en verbindt sindsdien het park van Thurn & Taxis en de Belgicalaan (metro Belgica) met de Charles Demeerstraat (metro Pannenhuis). Het park van bijna 700 meter lang en 20.000 vierkante meter werd een instant succes bij bewoners, mede dankzij het coöperatieve buurthuis Parckfarm. Het park vormt zo een lange groene verbindingsweg tussen de meer residentiële buurten in Laken en de industriële wijk rond Thurn & Taxis. In het kader van het wijkcontract Bockstael was het altijd al de bedoeling om het park verder door te trekken tot aan het Bockstaelplein.


Deze schakel vervult perfect haar rol in het Groene netwerk: ze maakt zachte mobiliteit mogelijk en laat natuurlijke elementen zoals een vochtige zone en een beboste zone tot hun recht komen. En ze vestigt de aandacht op spoorwegerfgoed. Originele speeltuigen op basis van onder meer oude spoorrails en allerlei stadsmeubilair verwelkomen de gezinnen om er te spelen, ontspannen of picknicken.

Het nieuwe gedeelte omvat meerdere elementen:

• Een trage weg voor voetgangers en fietsers in het verlengde van het Groene Lint.
• Een snellere verbindingsweg in het verlengde van het Park L28 die het station Belgica verbindt met het Bockstaelplein.
• Een toegangsstrook naar de Charles Demeerstraat.
• Een speelzone die verbonden is met de Bockstaellaan via het nr. 122 (ludieke en sportieve activiteiten).
• Een zone voor Parkour.
• Een vlakte met bomen.
• Een vochtige zone die wordt gevoed door het regenwater van de daken van de industriële gebouwen.
• Een toegang tot het Bockstaelplein via het pocket park Tielemans.

Het park kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking tussen Leefmilieu Brussel en de Stad Brussel. De afdeling Groene ruimten van Leefmilieu Brussel stond in voor de uitvoering van de werkzaamheden terwijl de Stad zorgde voor de uitvoering van de studies en de grondaankoop. Het nieuwe park werd ontworpen door een team van o.m. Landinzicht landschapsarchitecten, Baukunst, ARA en MAAT ontwerpers, de firma Melin voerde de werkzaamheden uit.

Beeld: Landinzicht