Brussel krijgt ‘boommeester’ om ontharding te versnellen

De onthardingsspecialist van Brussel Mobiliteit wordt voortaan ook de ‘boommeester’ van het Brussels Gewest. Zijn taak zal erin bestaan beheersplannen inzake bomen op bepaalde wegen te ontwikkelen. De bevoegde ambtenaar heeft een multidisciplinair team achter zich van landschapsarchitecten, ecologen en waterdeskundigen.

De boommeester zal zich ontfermen over bomen op Brusselse wegen, zal samen met Leefmilieu Brussel een inventaris opstellen van de gewestelijke bomen en zal beheersplannen opstellen voor de bomen en planten.


“Wij planten jaarlijks op de Brusselse gewestwegen meer dan 1.000 bomen bij. Onze boommeester coördineert die aanplanting en zorgt er voor dat er bomen bijkomen op de plaatsen waar die het meeste nodig zijn”, legt Brussels minister van Mobiliteit Van den Brandt (Groen) uit. “De boommeester zorgt er ook voor dat de bestaande bomen goed onderhouden worden, zodat ook de oude bomen behouden kunnen blijven en zo nog een lange levensduur krijgen.”

Wetenschappers wijzen er al langer op hoe nefast het betonneren van de openbare ruimte schadelijk is voor het leefmilieu. Als bomen en struiken verdwijnen, worden de steden echte hitte-eilanden. Bomen houden de stad niet alleen koeler, ze filteren ook het fijn stof uit de lucht.

Bron: bruzz.be