Brugs Minnewaterpark wordt gerenoveerd

Het Brugse Minnewaterpark vormt voor heel wat bezoekers de toegangspoort tot de stad. Duizenden muziekliefhebbers hebben er hun jaarlijkse afspraak met het Cactusfestival en tal van verliefde paren lieten zich verleiden tot een kus aan The Lake of Love. Maar omdat de aanleg van het park dateert van ruim veertig jaar geleden, was het tijd om het park alle glorie terug te geven, zegt Mercedes Van Volcem (Open VLD), schepen van Openbaar Domein.

 


Vele eeuwen lang zijn de gronden van het Minnewaterpark in gebruik als bleekveld. De oudste vermelding dateert van 1580. Veel had het niet gescheeld of de gronden, waarop tot in 1969 het kasteel Fraeyhuis stond, werden verkaveld tot een residentiële wijk. Maar het toenmalige stadsbestuur besloot om de grond aan te kopen en als stadspark in te richten.

 

Ter hoogte van de ingang aan de Vesten verdwijnt het dambord, om plaats te maken voor een nieuwe ontmoetingsplek met een spiegelvijver met spuitmonden en nieuwe ziteilanden met groen en bloemen. Vlakbij het ontmoetingsplein kan je terug in de tijd gaan van het toenmalige kasteel ’t Fraeyhuis. “Aan de hand van gemerkte tegels die de hoekpunten van het kasteel toen aanduiden, zal je je terug in de tijd van ’t Fraeyhuis wanen. De tegels zullen versierd worden met een unieke historische foto die doet dromen over de neogotiek waarin het kasteel opgetrokken was”, verduidelijkt de Brugse schepen Van Volcem.

Er wordt een nieuw pad gelegd vanuit het nieuwe ontmoetingsplein naar het Collettijnenhof. Daarnaast is er een heropening van een historisch link naar het Minnewater voorzien vanuit het ontmoetingsplein. Deze link brengt de bezoeker via een nieuw pad en nieuwe brug naar een nieuw plein aan het Minnewater. Deze ontwikkeling zal een hele nieuwe dynamiek in het park teweeg brengen, benadrukt de schepen. Aan dit nieuw plein aan het Minnewater is er ruimte voor nieuwe bomen en bloemen voorzien.

“We zetten maximaal in om het park klimaatrobuust te maken door aanplanten van meer dan 20 nieuwe bomen, we voorzien voorjaarsbloeiende bloembollen in het gras, we ontharden bepaalde paden, we beperken de oppervlakte aan verharding op de nieuw pleinen, en we zorgen dat hemelwater op de nieuwe verharding kan infiltreren in de groenzones. En we voorzien een beheerplan met een langetermijnvisie. Alle ingrepen houden rekening met de bestaande waardevolle bomen en de historische context van het park. De groene stoeltjes hebben intussen ook beetje geschiedenis geschreven en worden een vaste waarde in het park.”

Het Brugse stadsbestuur raamt de prijs voor de heraanleg van het Minnewaterpark op 551.000 euro. De werkzaamheden gaan in principe na de zomer van 2021 van start, de heropening van het park staat gepland voor april 2022.