Brochure helpt siertelers met bedrijfsbeslissingen

In de nieuwe brochure ‘Kostprijsberekening en rentabiliteit in de sierteelt’ wordt haarfijn uitgelegd hoe siertelers de kostprijsberekeningen op hun bedrijf het best aanpakken.

 


Meer dan ooit staat rentabiliteit hoog op de agenda van veel sierteeltbedrijven en sectororganisaties. Door de ecologische verduurzaming van de sector en de stijgende productiekosten staat de rentabiliteit vaak onder druk, terwijl economische duurzaamheid een belangrijke voorwaarde is om ook op andere vlakken te kunnen verduurzamen en in de toekomst te kunnen investeren. Naast een kwaliteitsvolle productie is het vandaag de dag van groot belang om als sierteler inzicht te hebben in de cijfers van het bedrijf en voldoende aandacht te besteden aan marketing.

Een correcte kostprijsberekening van de verschillende producten op het bedrijf is een belangrijk onderdeel van een goed business plan. De realiteit heeft echter uitgewezen dat hier bij vele siertelers het schoentje wringt… Een gebrek aan inzicht in de kostenstructuur van het bedrijf en de sierteeltproducten kan immers leiden tot het nemen van verkeerde beslissingen, die de rentabiliteit van het bedrijf (verder) onder druk kunnen zetten.

Net om die reden is het demonstratieproject ‘Telen met inzicht’, uitgevoerd door PCS, VMS en AVBS, tot stand gekomen. Binnen dit project hebben we heel wat sierteeltbedrijven bezocht om gedetailleerde kostprijsberekeningen te maken. Via talrijke informatiesessies, her en der in Vlaanderen, hebben we al een tipje van de sluier rond dit thema kunnen oplichten. Als kroon op het werk heeft het PCS al deze kennis en ervaring gebundeld in de brochure ‘Kostprijsberekening en rentabiliteit in de sierteelt’. In deze brochure wordt haarfijn uitgelegd hoe je kostprijsberekening op je bedrijf correct kan toepassen en op welke zaken je moet letten. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop de arbeidskost van een sierteeltproduct berekend kan worden. Ook wordt in de brochure haarfijn uitgelegd hoe je de algemene bedrijfskosten en investeringskosten op een correcte manier kan doorrekenen. Via enkele voorbeelden worden de verschillende manieren en aspecten van kostprijsberekening geïllustreerd en wordt getoond hoe je het effect van bepaalde bedrijfsbeslissingen op de kostprijs van je sierteeltproduct kan simuleren. In de brochure staan ook tal van tips over hoe je de rentabiliteit van je bedrijf en je teelten kan verbeteren, zodat de economische duurzaamheid van je bedrijf gegarandeerd blijft. Verplichte lectuur voor elke sierteler!

De brochure is beschikbaar op het PCS en kan ook online geraadpleegd worden. Klik hier om de publicatie online te bekijken.