Branchevereniging VHG roept gemeenten op om samen te vergroenen

De Nederlandse Branchevereniging VHG van tuinaannemers roept alle Nederlandse gemeenten op om te vergroenen omdat groen niet alleen mooi is, maar ook bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen.

De oproep van de VHG bevat een aantal concrete suggesties voor gemeenten om aan de slag te gaan met vergroenen en verduurzamen.


Zo wordt het concept van De Levende Tuin toegelicht, niet alleen voor particuliere tuinen, maar ook in de openbare ruimte. ‘Als uw gemeente plannen ontwikkelt voor de aanleg of het onderhoud van openbaar groen, pas dan de principes van De Levende Tuin toe’, zo luidt het advies. VHG heeft hiervoor een handleiding ontwikkeld.

Dat geldt ook voor de aanleg van groene schoolpleinen. Steeds meer gemeenten zien het belang in van de positieve invloed die groen heeft op de ontwikkeling van kinderen en besluiten om schoolpleinen te vergroenen. Tips en inspiratie daarvoor zijn te vinden in de VHG-handleiding Groene Schoolpleinen.

Burgerparticipatie en klimaatbestendigheid
De organisatie van burgerparticipatie is ook een van de suggesties. Volgens VHG is samenwerking het sleutelwoord om participatieprojecten een duurzaam karakter te geven. Door samenwerking tussen bewoners, gemeente en groene ondernemers worden kennis en ervaringen gedeeld, wordt sociale cohesie bevorderd en krijgt de buurt een fraaier aanzien.

Als het gaat om het vergroten van de klimaatbestendigheid van een gemeente, dan kunnen groene daken en gevels een belangrijke rol spelen. Ook daarvoor bevat de brief suggesties.

Groene kennis delen en benutten
De laatste suggestie betreft het gebruikmaken van de schat aan kennis die beschikbaar is over de waarde van groen, gesteund door wetenschappelijk onderzoek. Deze kennis komt bijvoorbeeld samen in het concept De Levende Tuin, maar is ook beschikbaar via het platform van De Groene Stad. Op de website van dit platform vinden gemeenten toegankelijke informatie en tal van inspirerende voorbeelden om te vergroenen en te verduurzamen.

Dialoog
De colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden worden van harte uitgenodigd om het gesprek aan te gaan met professionele hoveniers en groenvoorzieners over nieuwe groenconcepten en -inzichten.