CIVA / Boekvoorstelling Stefano Boeri ‘Green Obsession’

CIVA nodigt Stefano Boeri uit op dinsdag 3 mei voor een presentatie van zijn nieuwe boek ‘Green Obsession’. Boeri is een van de hoofdrolspelers in het huidige klimaatdebat wanneer het gaat om de rol die architecten kunnen spelen bij het bewerkstelligen van systemische veranderingen op milieuvlak.

Al eeuwenlang spelen steden een belangrijke rol in het promoten van vooruitstrevende ideeën van de mensheid. Ook nu horen ze een cruciale rol te spelen in het milieudebat en moet de stad centraal staan in het beleid rond klimaatverandering. Tegelijk blijft fotosynthese een van de meest efficiënte technologieën om CO₂ uit de lucht te halen en het milieu te herstellen. Niet alleen het beschermen maar ook het planten van bomen, het herstel en beheer van bestaande natuurgebieden en van de biodiversiteit, decarboniseren, hernieuwbare energiebronnen, digitalisering, slimme mobiliteit, circulaire economie vormen een set van tools die essentieel zijn om de klimaatcrisis het hoofd te bieden.


De gevolgen van het Antropoceen, de impact op het milieu en elke soort die erin leeft, is steeds zichtbaarder. Green Obsession stelt een te bewandelen pad voor: een moeilijke maar noodzakelijke paradigmashift – ook op het vlak van architectuur en stadsplanning – die de cruciale ecologische transitie kracht wil bijzetten.

Het boek heeft als ambitie het proces en de complexiteit bloot te leggen die gepaard gaan met het onderzoek naar een nieuwe vorm van stedenbouw. Tegelijkertijd doet het nieuwe vragen rijzen en rijt het oude wonden open die verband houden met de relatie tussen mens en natuur. Het schetst zo ook een beeld van ons tijdperk.

civa.brussels