Bomenstichting lanceert film ‘De stad als bos’ [VIDEO]

De Nederlandse Bomenstichting brengt de film De stad als bos uit. Deze film laat zien wat we kunnen doen nu we steeds vaker te maken hebben met hittegolven en stortbuien. Om de stad leefbaar te houden zijn veel en grote bomen nodig. Belangrijk is wel dat bomen in de stad voldoende water hebben. Alleen dan kunnen ze de stad laten functioneren als een bos.

 


De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Bomen zijn geen wegwerpproducten, ze geven zuurstof, schoonheid en schaduw. Bomen zijn onmisbaar als het gaat om waterbeheer, verkoeling van de stad, klimaat, opname CO2, een prettige leefomgeving enz. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen, bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Ze betekenen voor veel mensen ook emotie en geborgenheid.