Boek over Zollverein Park

In het boek ‘ZOLLVEREIN PARK. Staub, Stille und Spektakel’ vertellen de landschapsarchitecten, designers en kunstenaars over hun concept en aanleg van het park in werelderfgoed Zeche Zollverein in Essen/Ruhrgebied. Het park is genomineerd voor de Deutscher Landschaftsarchitekturpreis 2017.

Het boek Zollverein Park – Staub, Stille und Spektakel verhaalt van tien jaar parkaanleg. Het is geschreven en samengesteld door de landschapsarchitecten Planergruppe Oberhausen, de ontwerpers F1irstdesign en de kunstenaars van Observatorium.
Aan de hand van een rondgang langs dertig bijzondere oorden vertellen de ontwerpers van de creatie van een prestigieus erfgoed- en cultuurcentrum in het Ruhrgebied, dat jaarlijks honderdduizenden bezoekers trekt.


Van 2005 tot 2015 werkten Planergruppe Oberhausen, F1irstdesign Köln en Observatorium Rotterdam aan parkinrichting, communicatiedesign en parkarchitectuur voor één van de belangrijkste monumenten van Duitsland, dat volgens een concept van Koolhaas/OMA werd getransformeerd van een mijnbouw- tot een designcomplex.

Herbestemming

Behoud van de historische waarde ging hand in hand met de herbestemming van de unieke gebouwen. In sommige gebouwen volgen toeristen de route die de steenkool aflegde, in andere gebouwen zijn musea, evenementenhallen en restaurants ondergebracht.

De 100 hectare labyrintische en overwoekerde infrastructuur met rangeerterreinen, afvalbergen en kaalslag werd in tien jaar tijd tot een intrigerend park getransformeerd. De berkenbossen, vlinderstruiken, bloemenvelden en kikkermoerasjes op deels verontreinigde grond die hier spontaan ontstonden, zijn onaangeroerd gebleven. Behoedzaam werden deze schatten ontsloten door een slingerende wandelpromenade, kunstzinnige ontvangstpaviljoens en een bewegwijzering die op hulp bij oriëntatie stoelt.

Het park is uit de restanten en de spontane begroeiing gekapt in plaats van ontworpen en aangelegd. In dit park is in tegenstelling tot andere industriële landschapsparken niets aangeplant en wordt de enorme soortenrijkdom behouden door zorgvuldig onderhoud.

Na een bezoek aan een ontvangstpaviljoen van de hand van Observatorium dwaalt de bezoeker van grote omsloten pleinen onder gebouwen door naar stille bossen en lieflijke tuinen om uiteindelijk uit te komen bij een kersverse bosvegetatie rondom de vierhonderd meter lange ovens met zijn honderd meter hoge schoorstenen. Park en monument zijn bevreemdend mooi, rauw en makkelijk toegankelijk tegelijkertijd.

 

 

 

Zollverein Park – Staub, Stille und Spektakel
Een uitgave van Stiftung Zollverein en de werkgemeenschap Zollverein Park (2005–2015)
Redaktie: Andre Dekker, Regina Sasse, Sascha Wienecke
Vormgeving: F1rstdesign, Christopher Ledwig, Sebastian Schneider
Verlag der Buchhandlung Walther König

ISBN  978-3-96098-076-6