Nationale Groendag 2016 / ‘Klimaatbestendige stad’

Op woensdag 21 september organiseren de gemeente Capelle aan den IJssel en Entente Florale Nederland de Nationale Groendag 2016. Thema dit jaar is de ‘Klimaatbestendige stad’.

Op het programma diverse lezingen en workshops over onder meer


• ‘Ecosysteemdiensten’ een centrale plek geven in ontwerpen aan onze steden. Casus is de studie van De Urbanisten in Zwolle naar Ecosysteemdiensten “Goed groen is goud waard”.
• Hoe maken we de buitenruimte klimaatbestendig en wat is de rol van water en groen hierbij.

• Stadswerk: Meer doen met stedelijk groen. Hoe meerwaarde creëren in openbaar groen en welke aspecten spelen daarbij een rol? Hoe ga je als ambtenaar om met maatschappelijke initiatieven in het openbaar groen? Welke rollen en kwaliteiten horen hierbij en aan welke randvoorwaarden moet de organisatie voldoen om deze rollen doelmatig te kunnen vervullen? In deze workshop krijgt u antwoord door middel van twee checklists

• Vergroenen van bedrijventerreinen

• Dijkverzwaring en de inpassing daarvan in stedelijk gebied: Hoe buig je een ingrijpende dijkverzwaring om tot een plan  dat de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte verbetert én de historie weer zichtbaar maakt?

• “Groen als stedelijke hoosbui spons”: De combinatie van groen met voldoende berging is een belangrijke stap in het tegengaan van wateroverlast in de stad.

www.nationalegroendag.nl