Boek / ‘Bomen voor tuinen’

In zijn nieuwe boek ‘Bomen voor tuinen. Een bloemlezing van de beste soorten’ presenteert Martin Hermy de 90 meest geschikte kleinere bomen voor de tuin.

Martin Hermy is emeritus hoogleraar van de KU Leuven waar hij 25 jaar de vakken groenbeheer, natuurbeheer en ecologie doceerde. Hij is ook een gepassioneerd tuinliefhebber. ‘Bomen voor tuinen. Een bloemlezing van de beste soorten’ is in zekere zin een ingekorte versie van zijn standaardwerk‘De juiste boom voor elke tuin’ dat twee jaar geleden verscheen. Daarin behandelde Martin Hermy niet alleen ruim 570 (kleinere) soorten bomen voor de tuin, maar gaf hij ook uitgebreide wetenschappelijke en praktische achtergrondinformatie over bomen in het algemeen. Over het boven- en ondergrondse leven van bomen, over bodem- en standplaatsvereisten, over winterhardheid en de invloed van de klimaatverandering, enzovoorts. Een basishandboek over alles wat met bomen te maken heeft kortom.


Dit boek is iets bescheidener van opzet. Het focust op een beperkter aantal soorten die in principe kleiner blijven dan 12 m. Een bloemlezing van de voor tuinen meest geschikte bomen als het ware. Bij elke soort vind je bovendien bijkomende informatie over verwanten. De keuzemaker op het einde van het boek toont overzichtelijk de specifieke eigenschappen van elke boomsoort: opvallende bloei of vruchten, geurbomen, bijenbomen, bomen met bijzondere bladeren of herfstkleuren, zuil- en bolbomen, bomen met een aantrekkelijk winterbeeld enzovoort.

In een inleidend hoofdstuk geeft Hermy de essentie mee van wat een boom is, de groeiplaats in de tuin en ook praktische informatie over hoe je bomen plant en onderhoudt.

• Martin Hermy. Bomen voor Tuinen. Uitg Sterck & De Vreese, 2022.

ISBN: 9789056158835.