Belgische Lotte De Bock wint Toekomstboom 2022

De Toekomstboom 2022, de prijs voor beste studentenscriptie over bosecologie en bosbeheer, is voor 2022 toegekend aan Lotte De Bock (Universiteit Gent) voor haar scriptie “dood hout in laaglandbeken”, waarin de ecologische effecten van het voorkomen van allerlei dood hout in laaglandbeken worden bestudeerd.

De Toekomstboomprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste studentenscriptie in het vakgebied van bosecologie en bosbeheer uit Nederland en Vlaanderen. De prijs is een initiatief van de Stichting Toekomstboom, wier missie het bevorderen is van bosbeheer op wetenschappelijke grondslag. De prijs is gericht op studentenscripties op bachelor‐of masterniveau, waarvan de resultaten vertaald kunnen worden in een nieuwe toepassing voor het bosbeheer in de Lage Landen. Het prijzengeld is beschikbaar gesteld door de Stichting Toekomstboom, samen met de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, de Stichting Probos, en BOS+. De prijs omvat een geldbedrag van 1000 euro, en een trofee gemaakt door Theo Jurrius.


De jury, bestaande uit professionals uit onderzoek en praktijk, heeft drie genomineerde scripties beoordeeld, waarbij zowel de relevantie van het onderwerp, de uitvoering van het onderzoek, als de toepasbaarheid in de praktijk, een rol hebben gespeeld bij de beoordeling.

Dood hout

De bekroonde masterproef van Lotte De Bock toont aan dat dood hout afkomstig van beekbegeleidende bossen in laaglandgebied een belangrijke ecologische impact heeft op het beeksysteem en ook op de overstromingsdynamiek. Dood hout brengt leven in beken en rivieren en kan op grote schaal helpen om overstromingen beter te beheersen. De menselijke drama’s bij de overstromingsramp van 2021 in Verviers en omstreken en de ecologische schade in heel wat natuurgebieden in heel Vlaanderen onderstrepen het belang van een beter beheer van beken en rivieren. De inzichten die volgen uit de thesis van Lotte De Bock kunnen daar een rol in spelen.

bron: Stichting Toekomstboom