Antwerpen / Linkeroever. Sprong over de Schelde

Naar aanleiding van Ideeënwedstrijd Linkeroever maakte het Vlaams Architectuurinstituut het boek Sprong over de Schelde. De publicatie geeft niet alleen een uitvoerig overzicht van de inzendingen, maar gaat ook dieper in op de geschiedenis van Linkeroever en de mogelijke toekomstscenario’s.

Vanaf de oevers van de Schelde ziet de overkant van de rivier eruit als een verzameling hoge gebouwen, zwevend boven een groene strook. Hoewel herinneringen aan zomeravonden op het Sint-Annastrand deel uitmaken van het collectieve geheugen van de stad, wordt Linkeroever vaak over het hoofd gezien en vergeten. Het is ‘aan de andere kant van de rivier’ – een deel van de stad, maar toch ver weg.


Ideeënwedstrijd

In 2016 lanceerde de Antwerpse stadsbouwmeester Christian Rapp een internationale ideeënwedstrijd met de expliciete ambitie om Linkeroever tot het voorwerp van ontwerpend onderzoek te maken en om het debat over het belang van dit deel van de stad voor heel Antwerpen aan te zwengelen. De wedstrijd was een zoektocht naar Leitbilder-visies die een beeld geven van wat de toekomst van de stad zou kunnen zijn.

Linkeroever. Sprong over de Schelde is bedoeld als méér dan louter het verzamelen van de inzendingen. In het boek vormt dit initiatief het uitgangspunt voor het opnieuw aan de orde stellen van de bredere vragen over de huidige stand van zaken in stedenbouw en ontwerp. Als Linkeroever een stad is die op het punt staat plaats te vinden, dan markeren dit boek en deze wedstrijd het begin van die ontwikkeling.