Afdeling Groen van het PCS wordt volwaardig uitgebouwd

De Vlaamse Regering kent een projectsubsidie van 800.000 euro toe aan vzw Proefcentrum voor Sierteelt (PCS)  in Destelbergen voor het project ‘Uitbouw Afdeling Groen op PCS – Professionele Groenvoorziening voor een duurzame bebouwde omgeving’.

Het project wil een brug creëren tussen onderzoek, beleid, projectontwikkelaars, producenten en de professionele groenvoorziener; de groenvoorziening professionaliseren en verduurzamen en innovatie stimuleren door een persoonlijke relatie te onderhouden met de groensector. Binnen dit project zal het PCS alle stakeholders samenbrengen met de bedoeling om de toepassing van meer groen in de stad verder te stimuleren.


De voordelen van groen in de stad staan buiten elke discussie en worden door vriend en vijand erkend – het kwam er echter op aan dat beleidsmakers dit ook consequent doorvertalen in hun beleid en hun projecten en dat bij alle actoren de neuzen in dezelfde richting worden gezet. Meer groen in de stad, maar ook een beter en meer doordacht gebruik van groen in de stad, is de uitdaging. Een uitdaging, maar ook een geweldige opportuniteit voor onze siertelers en groenvoorzieners.

Met de goedkeuring van het project is alvast een eerste belangrijke stap in de juiste richting gezet. Een stap ook die perfect past binnen de ambities van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.