Europese standaard voor het snoeien van bomen

Onder toezicht van het European Arboricultural Council en met steun van het Erasmus+-programma is binnen de Europese Unie een werkgroep een traject gestart om Europese standaarden voor boomverzorging op te stellen. De TeST werkgroep (Technical Standards in Treework) heeft als eerste onderdeel een standaard voor het snoeien van bomen opgesteld. 

In de Europese standaard voor het snoeien van bomen worden de goede praktijken beschreven van de snoei in alle levensfasen van bomen. De norm is ontwikkeld voor het reguliere boomonderhoud, zoals begeleidings- en onderhoudssnoei. In speciale gevallen kunnen landen van de standaard afwijken. Maar dit kan alleen na zorgvuldige overwegingen en een gedegen motivatie.


Na de standaard voor het snoeien van bomen is afgerond, worden nog standaarden ontwikkeld voor kroon/boomverankering, voor planten en voor plantmateriaal volgen. Deze drie worden in 2022 afgerond.

U kan de Nederlandse versie van de Europese Standaard voor het snoeien van bomen downloaden op de website van Bomen Beter Beheren vzw.

U kan de Nederlandse versie van de Europese Standaard voor het snoeien van bomen downloaden op de website van Bomen Beter Beheren vzw.