225.000 euro voor 16 nieuwe volkstuinparken

Vlaams minister Joke Schauvliege trekt 225.000 euro uit voor de realisatie van 16 kwaliteitsvolle volkstuinprojecten. Bij de vijfde editie van de projectoproepen voor volkstuinen werd de nadruk gelegd op projecten in samenwerking met jongeren en met de welzijnssector. Er werden 32 dossiers ingediend.

Voor de projectoproep 2017 konden gemeenten en verenigingen tot 17 september 2017 subsidies aanvragen voor volkstuinen. De subsidies dekken maximaal 75% van de totale kostprijs van het project. Tien projecten ontvangen het plafondbedrag van 15.000 euro. De overige zes projecten kregen een lagere subsidie in overeenstemming met het ingediende dossier.


De helft van de 16 projecten die werden goedgekeurd, zijn ingediend door besturen en verenigingen uit West-Vlaanderen. Vier dossiers zijn gesitueerd in Antwerpse gemeenten. Twee dossiers zijn afkomstig uit Limburg. Voor zowel Oost-Vlaanderen als Vlaams-Brabant werd één dossier goedgekeurd.

De jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de behoefte aan volkstuinen, de vergunningen, de bijdrage tot de verhoging van de omgevingskwaliteit door aandacht voor bodem, gezondheid, sociale cohesie, specifieke doelgroepen, landschappelijke inkleding en de voorbeeldfunctie van de projecten.

Nieuwe volkstuinen
Hoofddoel van de projectoproep 2017 was de aanleg van nieuwe volkstuinen om zo aan de vraag van burgers tegemoet te komen. In tweede instantie ging de aandacht naar de modernisering van bestaande volkstuinen. Daarbij gaat het onder meer over de afbouw van het pesticiden gebruik, de evolutie naar een ecologisch beheer, de uitbouw van de gemeenschappelijke delen, aandacht voor gezonde voeding en de uitbreiding van het aantal percelen, …

De centrale doelstelling bij zowel bestaande als nieuwe volkstuinen, is de verhoging van de sociale cohesie, de realisatie van een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen en het creëren van een goede groepsdynamiek, met een zelfstandig voortbestaan als eindstreven.

Minister Joke Schauvliege is tevreden dat 16 nieuwe volkstuinparken ingericht kunnen worden: “De behoefte aan volkstuinen in Vlaanderen blijft groot. Volkstuinen zorgen voor een verhoging van de sociale cohesie en vormen een ontmoetingsplaats tussen verschillende generaties en culturen. Met de projectoproep voor nieuwe volkstuinen wil ik nog meer mensen voeling laten krijgen met gezonde voeding, met smaken, met de eigen productie van voedsel met nutritionele waarde, met actief leven in de buitenlucht, met alternatieve vormen van lichaamsbeweging (tuinieren) en met een actieve levensstijl.”

U kunt hier de lijst met de bekroonde projecten downloaden.