20 projecten geselecteerd voor eerste Architectuurprijs Gent

Het Architectuur Platform Gent heeft 20 projecten genomineerd voor de eerste Architectuurprijs Gent. Daaronder ook het nieuwe Kapitein Zeppospark, het Standaert buurtpark in Ledeberg en de Parkbosbruggen.

Kapitein Zeppospark

Het nieuwe wijkpark rond het Houtdok maakt deel uit van de grotere groenstructuur binnen het project Oude Dokken, een nieuw stadsdeel op een historische industriële havensite waar oude en nieuwe Gentenaars kunnen wonen, werken en recreëren rond het water en in het groen. De groenstructuur binnen dit project bestaat uit 3 wijkparken (Achterdok, Handelsdok-oost en Houtdok) en uit kleinere zones woongroen in de bouwblokken. De site van het Houtdok valt op door de kaaimuren en bogen uit 1880. Er werden ladingen van voornamelijk Scandinavisch hout overgeslagen, op de kade gestockeerd en met de trein landinwaarts gevoerd. Door het verdwijnen van de industrie raakte de site in verval. In 2014 startte de Stad Gent met de opmaak van een ontwerp voor het Kapitein Zeppospark. In 2019 werd de site omgevormd tot een wijkpark van 3,2ha voor de aanpalende wijk Muide-Meulestede en de nieuwe bewoners binnen het project Oude dokken.


Naast de renovatie van de bestaande relicten, werden er nieuwe elementen toegevoegd die de identiteit van de plek versterken. Zo fungeert een oude havenkraan op de westelijke oever als baken en uitkijkpunt. Daarnaast zijn er voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen. De recreatieve mogelijkheden variëren van sporten, fitnessen tot spelen op toestellen en op het strand. Er is ruimte voor wandelen en fietsen op de promenade en de verlaagde kade rondom het dok. Zijpaden leggen een connectie met de omliggende wijken. Een helling maakt dat ook minder mobiele mensen de kade en het strand kunnen bereiken. Binnen de strakke padenstructuur zorgt een natuurlijke beplanting voor biodiversiteit en een rustig kader. ca. 1,4ha verharding maakte plaats voor groen. De plannen zijn in co-creatie met de bevolking, lokale stakeholders, betrokken stadsdiensten en externe partners tot stand gekomen. Aan de Spadestraat realiseert de buurt nog een pluktuin.

Buurtontmoetingscentrum Standaertsite

De Standaertsite in Ledeberg is een reconversie naar aanleiding van een bottom-up initiatief van buurtbewoners om een oude doe-het-zelf zaak om te vormen tot een open inclusief buurtpark met buurtontmoetingscentrum. Na een bezetting door buurtbewoners met een tijdelijke invulling van de site, stemde de stad in tot grondige reorganisatie. De site is ondertussen getransformeerd naar een groene publieke ruimte, een druk bezochte laagdrempelige ontmoetingsplek en een oase in het stedelijke weefsel van deze oude arbeiderswijk. Het hart van de site wordt beheerd door vrijwilligers en biedt onderdak aan ruim 50 inclusieve en laagdrempelige initiatieven op buurtniveau.

De ontwerpers verwijderden wat kon en behielden wat moest op dit volgebouwde terrein. Ze kozen er doelbewust voor om geen nieuw gebouw neer te poten maar één van de aanwezige gebouwen te herbestemmen. Van de andere verwijderde gebouwen zijn de bestaande gelamineerde houten liggers gerecupereerd en circulair ingezet om hiermee een grote nieuwe luifel in de hiel van de site te realiseren met een zo laag mogelijke footprint. Aan het bestaande gebouw hebben werden 2 lichte dakoversteken toegevoegd als zonne- en regenscherm als ontmoetingsruimtes aan de gevels. Aan de zuidzijde van het gebouw is op de verdieping de circulatie aan de buitenzijde toegevoegd in de vorm van een fijne stalen passerelle die ook functioneert als zonwering. Alle stalen elementen zijn gebout wat toekomstig afbraak en hergebruik toelaat. De Standaertsite is opgenomen bij de nominees EUmiesaward 2022 en haalde al vele prijzen binnen.

Parkbosbruggen

De Parkbosbruggen maken deel uit van de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk, en liggen volgens de oude spoorwegbedding. Ze maken de verbinding tussen het stedelijke zuiden van Gent en de groenpool Parkbos. Beide bruggen zijn opgevat als een gemengd staal-betonconstructie. De eerste brug (Andre Denysbrug) start in de De Pintelaan, overbrugt de R4 en de Ringvaart, en landt in de Leebeekstraat. De tweede brug start in de Leebeekstraat, overbrugt de E40 en landt in de Rijvissche. Kant Leebeekstraat is gekozen voor een spiraalvormige toegangshelling. De bruggen zijn voorzien van een transparante leuning met ingewerkte verlichting.

Beide Parkbosbruggen zijn zeer lichte en transparante kunstwerken. Enerzijds kon dit gerealiseerd worden door een slim gebruik van de stalen hoofddraagstructuur. Door deze ter hoogte van de steunpunten te laten doorlopen in een driehoekige vorm, dragen deze bij tot de sterkte van het geheel en laat dit toe om de hoogte in het midden van de overspanning te beperken. Anderzijds is er geopteerd voor een zeer transparante borstwering met ingewerkte verlichting.

Ontdek hier alle genomineerde projecten.

Speciaal voor de Architectuur Prijs is er een fietsroute die je langs de 20 genomineerde projecten leidt. 45 km lang fietsplezier! De tocht brengt je bij projecten die zich onderscheiden op ontwerpmatig vlak, op de gebruikswaarde en beleving, op de inpassing in de Gentse context en omdat ze richting geven aan een duurzame toekomst voor Gent.