Zuid-West-Vlaanderen / Festival van het landschap

Van 25 maart tot en met 7 april organiseert Intercommunale Leiedal het Festival van het Landschap in de West-Vlaamse gemeenten Tiegem (Anzegem) en Sint-Denijs (Zwevegem).

Op allerlei manieren word je ondergedompeld in het ‘Land van Streuvels’ in Tiegem en het ‘Land van Mortagne’ in Sint-Denijs. Verwacht een overweldigende mix van klanken, beelden en oorverdovende stiltes. Per fiets of te voet ontdek je trage wegen die je nooit eerder gebruikte. Leun achterover bij een film of een lezing. Of leer meer over het ontstaan, de geschiedenis, het gebruik en de toekomst van het landschap op onze doorlopende expo. Laat je kinderen met klei en wilgenhutten ravotten in het bos, proef van lokale lekkernijen, droom weg in een stiltepaviljoen of geniet van luisterverhalen op de fiets.


Contrei
Het Festival van het Landschap is een van de concrete acties in het kader van Contrei, de ‘ruimtelijke visie voor de regio van Leie en Schelde’ die onder impuls van Leiedal door lokale en bovenlokale besturen werd uitgewerkt. Deze regiovisie en bijhorend actieprogramma groeiden vanuit de behoefte om in Zuid-West-Vlaanderen gebiedsgericht en gezamenlijk de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) uit te voeren. Een kwalitatief blauwgroen netwerk, versterken van kernen en stedelijk netwerk, en activeren van productieve landschappen zijn de krachtlijnen van deze ruimtelijke toekomstvisie.

Contrei werd recent door de Vlaamse regering erkend als strategisch project dat een bijdrage kan leveren aan een betere ruimtelijke kwaliteit in Zuid-West-Vlaanderen. Naast een subsidie van 300.000 euro wil minister Schauvliege samen met de regio, in de vorm van een interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, dit sterk partnerschap verder ondersteunen om de gezamenlijke ambities te kunnen waarmaken.

Meer informatie over Contrei vindt u hier.