WinVorm Lezingen 2015

Reeds 15 jaar timmert WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) aan een West-Vlaams netwerk om deskundigheid rond ruimtelijke kwaliteit op te bouwen en verder te verspreiden. Vijf partners sloegen hiervoor de handen in elkaar : het Provinciebestuur West-Vlaanderen, de intercommunales Leiedal en WVI, de Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij.

Elk jaar organiseert WinVorm een lezingenreeks. Hierbij worden verantwoordelijken van verschillende bestuursniveaus maar ook spelers op de private markt uitgedaagd om zich te verdiepen in een aantal nieuwe visies en ontwikkelingen m.b.t. ruimtelijke kwaliteit. Met de keuze van de thema’s en de aanpak wordt zo goed mogelijk aansluiting gezocht bij de praktijkvragen van de West-Vlaamse besturen.


WinVorm 2015 gaat door op dit gedurende 15 jaar opgebouwd elan. Meer dan ooit wordt de blik gericht op de toekomst. Dit vraagt durf en een slimme aanpak. Durf om uit de vertrouwde comfortzone te komen. Een slimme aanpak om kwaliteit een plek te laten vinden tussen haalbaarheid en vooruitziendheid. WinVorm selecteerde thema’s en lezingen die u hiertoe zullen uitdagen. West-Vlaamse praktijkvoorbeelden worden hierbij afgewisseld met visionaire sprekers uit Vlaanderen en het buitenland.

• 17 maart 2015: Verlaat de platgetreden paden!

Nooit eerder was mobiliteit zo intrigerend als uitdaging voor de samenleving van de toekomst. Terwijl we vastlopen in files en in discussies over parkeermogelijkheden en betaalbaarheid van het openbaar vervoer, staan nieuwe slimme technologische ontwikkelingen en inzichten te trappelen van ongeduld. WinVorm geeft o.m. vrije baan aan Stefan Bendiks (Artgineering-Rotterdam) om de relatie mobiliteit, landschap en stedelijke ontwikkeling volledig te herinterpreteren. We stellen ons de vraag wat de zelfrijdende wagen kan betekenen voor het openbaar vervoer van de toekomst maar ook voor een doorstart van de winkeldynamiek in de binnensteden. WinVorm wijst de weg naar verrassende inzichten voor een dynamische West-Vlaamse toekomst.

 • 19 mei 2015 : Land zonder landschap

Meer en meer wordt ingezien dat landschapsontwerp belangrijke mogelijkheden biedt om

dankzij een gepaste vormgeving een kwalitatieve omgeving te creëren. Ook heel wat plannen besteden tegenwoordig aandacht aan HET landschap, maar vaak als compensatie voor de talloze veranderingen die het moet ondergaan. En het zijn net die veranderingen die ons landschap in een crisis storten waardoor uniformiteit en identiteit verloren geraken. Met een aantal moedige sprekers gaan we op zoek naar de rol en betekenis van het landschap binnen ontwerpprocessen. O.m. Luc Wallays van Omgeving doorloopt samen met WinVorm goede (en minder goede) voorbeelden. Een zoektocht die op zijn minst wat buitenlandse inspiratie verdient maar vooral de confrontatie wenst aan te gaan met onze eigen omgeving.

• 16 juni 2015 : Architectuur van vandaag, het erfgoed van morgen

Zo wordt het wel eens geformuleerd. Het respectvol verder bouwen aan een dorp of een stad vraagt om een goed inzicht, grote expertise en een juiste attitude.

Hoe kan WinVorm dit interessante debat beter stofferen dan een trits herbestemmingsonderzoeken voor West-Vlaamse parochiekerken te laten presenteren. NoArchitecten en Desmet-Vermeulen brengen slimme, charmante en gedurfde transformaties voor kerkgebouwen in beeld. We nodigen ook de Nederlandse architectuurexpert prof. Bernard Colenbranders uit met de vraag of de eeuw van de expansie straks de baan ruimt voor de era van het groot onderhoud.

 • 8 september 2015 : Koekeloeren in Mechelen

De jaarlijkse daguitstap van WinVorm gaat naar Mechelen. In het kader van haar stadsontwikkeling zet Mechelen op een ambitieuze wijze in op haar publiek domein. Het voorbije decennia onderging de binnenstad een ware metamorfose.

Zowel binnen als buiten de vesten zijn talrijke projecten gerealiseerd of liggen de plannen op de tekentafel.

Elke periode van de geschiedenis vanaf de Middeleeuwen heeft hier zijn sporen achtergelaten. Heden en verleden voeren een permanente dialoog en nieuwe stadsprojecten, van herbestemming tot inbreiding over duurzame stadsuitbreiding, zetten Mechelen op de kaart van de 21° eeuw. Te voet of met de fiets laverend langs Lamot, Augemvaart, doorheen de heraangelegde straten, pleinen en waterfront, Papenhof, … zien we met eigen ogen hoe met een gedurfd beleid ook een kleine stad kwaliteit realiseert.

Maar ook de sociale problematiek is nooit ver uit de buurt …een aantal enthousiaste Mechelaars werken mee om dit uniek WinVormprogramma mogelijk te maken.

• 13 oktober 2015 : Over verdichten en poëzie

Verdichten, inbreiden, vervlechten, … grote woorden, vaak nog kleine praktijken. Waarbij hoofdzakelijk braakliggende terreinen of verwaarloosde industriële panden als vanzelfsprekend te ontwikkelen sites in beeld komen. Moeten we ons niet de vraag stellen of er ook in de achtertuin kan gebouwd worden (Build in My Backyard) en of hiermee een meerwaarde kan bereikt worden?

Kunnen we met een doordachte aaneenschakeling van grote en kleine ingrepen in het bebouwde weefsel de poëzie van wijk, dorp en stad herschrijven?

WinVorm gaat op zoek naar inspirerende auteurs en verhalen.

 • 24 november 2015 : Feestelijke viering : Vijftien jaar werken aan ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen”

WinVorm is van een voorzichtig overleg tussen een aantal beleidsmakers van gemeenten, intercommunales, de provincie, de VLM en de toenmalig Vlaams Bouwmeester gaandeweg uitgegroeid tot een gestructureerde werking rond ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen. De WinVormlezingen bereiken 6 keer per jaar telkens een 100 tal geïnteresseerden. Er worden steeds meer selectie-opdrachten voor ontwerpers in de WinVormoproep geschoven. De WinVormkwaliteitskamer heeft tijd tekort om de vele vragen naar advies te behandelen. En bovenal : steeds meer lokale besturen realiseren hoogstaande kwalitatieve projecten. Velen buiten West-Vlaanderen benijden ons de strategie en dynamiek die WinVorm heeft op gang gebracht.

Tijd dus om de resultaten op het terrein aan de buitenwereld te tonen met de presentatie van de eerste WinVormarchitectuurkaart voor West-Vlaanderen en de uitreiking van eerste WinVorm awards. Maar vooral tijd om de horizon te verruimen en nieuwe visies en talenten te engageren voor de toekomst.

Alle informatie over WinVorm en de WinVormlezingen vindt u hier.