Wilde bloemen op rotondes

De University of Sheffield start eind dit jaar in zeven Britse steden met een experiment om rotondes te beplanten met een kleurrijk bloemenweide-achtig mengsel van wilde planten.

Met dit initiatief wil de universiteit aantonen dat dergelijke bloemenmengsels, die tegenwoordig meer en meer worden toegepast in parken en publieke plantsoenen, ook perfect toepasbaar zijn op rotondes en ander verkeersgroen. De Universiteit van Sheffield is wereldwijd bekend om haar werk met dergelijke plantenmengsels, en werkte bijvoorbeeld ook mee aan het nieuwe Olympische Park in Londen.


De zeven steden die aan het experiment deelnemen zijn Glasgow, Sheffield, Leeds, Birmingham, Swindon, Liverpool en Woking. In elk van die steden werd een drukke rotonde uitgekozen waarvoor professor Nigel Dunnett van de universiteit van Sheffield een specifiek wild plantenmengsel samenstelde. Het gaat om een mengeling van robuuste vaste planten en heesters, voorjaarsbollen en kleurrijke eenjarigen. Speciaal voor dit experiment werd bijna een hectare ‘bloemenweidemengsel’ voorgezaaid op een soort matten, die in het najaar, net zoals graszoden, naar de verschillende rotondes worden overgebracht.

Het experiment wordt gesteund door Rent-A-Car en door de gespecialiseerde zaadfirma Pictorial Meadows, een spin-off van de University of Sheffield.