Waarom zijn goed opgeleide tuinmensen zo belangrijk?

Groen heeft veel mogelijkheden om onze steden en dorpen leefbaarder te maken, maar het is wel belangrijk om datgene te doen dat beantwoordt aan de ecologische, maatschappelijke en economische verzuchtingen. In de omgang met de klimaatverandering zijn goed opgeleide tuinmensen daarom van kapitaal belang. De vakkennis en het professionalisme vergroten bij de groenprofessionals van de toekomst is de uitdaging. Vandaar het belang van een wedstrijd als de ‘Beloftevolle Hovenier’.


Groen, meer dan esthetiek

Groen heeft vele positieve effecten op de manier waarop we leven. Het vervult een rol voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. Groen helpt de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op de manier waarop we wonen en werken, op het verbeteren van onze algemene gezondheid en zo verder. Daarom zijn goed opgeleide mensen zo belangrijk, daarom is de BELOFTEVOLLE HOVENIER zo waardevol.

Groen & Zorg

Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Daarom zijn goed opgeleide mensen zo belangrijk, daarom is de BELOFTEVOLLE HOVENIER zo waardevol.

Groen & Wonen

Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef )klimaat in en om de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers. Het stimuleert de sociale inclusie en zet aan tot het spontaan onderhouden van zowel het woon-patrimonium als het groen-patrimonium. Wie toegang heeft tot een professioneel uitgedachte, aangelegde en onderhouden groen-ruimte leeft gewoon beter en gelukkiger. Daarom zijn goed opgeleide mensen zo belangrijk, daarom is de BELOFTEVOLLE HOVENIER zo waardevol.

Groen & Werken

Groen in en om het kantoor en andere werkplekken is goed voor het klimaat en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratievermogen, stressreductie en een hogere arbeidsproductiviteit. Wie professionele aandacht besteedt aan de groene ruimtes in en rondom de werkplek draagt bij tot de collectieve inspanning van langer werken en beter werken. Groen stimuleert welzijn op het werk, voorkomt absenteïsme en verhoogt de productiviteit. Daarom zijn goed opgeleide mensen zo belangrijk, daarom is de BELOFTEVOLLE HOVENIER zo waardevol.

Groen & Leren

Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor de leefomgeving binnen en buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en personeelsleden. Het verbetert het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen en het verbetert het sociale klimaat. Professioneel aangelegde groenruimtes werken stimulerend en dragen bij tot de maatschappij van morgen. Daarom zijn goed opgeleide mensen zo belangrijk, daarom is de BELOFTEVOLLE HOVENIER zo waardevol.

Beloftevolle Hovenier vakkennis groenprofessionals CG Concept Jaarboek 2020
© Thijs Van Hoeck

www.bfg-fbep.be