VVOG krijgt nieuwe directeur

Jos De Wael, jarenlang het vaste gezicht van de Vereniging voor Openbaar Groen VVOG, is sinds 1 juli 2019 met pensioen. Hij wordt opgevolgd door directeur Filiep Bouckenooghe.

 


Naast secretaris-diensthoofd van VVOG was Jos De Wael ook jarenlang hoofdredacteur van Groencontact, het ledenblad van VVOG. Hij lag ook mee aan de basis van de uniforme methode van waardebepaling van bomen van de VVOG.

Zijn opvolger, Filiep Bouckenooghe stond mee aan de wieg van Agalev en Groen in Roeselare en zetelde vijftien jaar in de gemeenteraad, waarvan zes jaar als schepen.

Samen met de nieuwe Raad van Bestuur wil de nieuwe directeur in de toekomst de strategische keuzes maken die noodzakelijk zijn om een nieuwe dienstverlening te ontwikkelen. Daarbij wordt op twee sporen gewerkt:
•  Enerzijds een beleidsmatige, bestuurlijk ondersteuning voor Schepenen. Dit gaat over groene investeringen, groen en linken met andere domeinen zoals erfgoed, gezondheid, economisch rendement, beheersen van de onderhoudskost, creëren van een draagvlak.
• Daarnaast technische ondersteuning op verschillende niveaus, zowel voor de groenwerkers die het dagdagelijks moeten doen als begeleiding voor verduurzaming van het gereedschap.

www.vvog.info