Vertikaal draineren met de Drainjet

Savic Group heeft na jaren van ontwikkeling de Drainjet op de markt gebracht. De Drainjet zorgt met een verticaal drainagesysteem voor een water- en zuurstofdoorlatende bodem. De Drainjet werd ontwikkeld om verstoorde en gecompacteerde grondlagen te doorbreken.

 


De Drainjet 90 is een uiterst compact toestel dat specifiek voor de tuin- en aannemingssector werd ontworpen. De geringe afmetingen van het toestel laten u toe door smalle openingen te rijden. De gazonbanden vrijwaren de bestaande aanleg én structuur van schade. Het toestel werkt volledig autonoom zodat er geen externe kabels nodig zijn. Het kan heel eenvoudig vanop afstand draadloos worden bediend. Een batterij indicator toont de resterende capaciteit van de accu’s.

Principe

Een holle granulaatspil wordt manueel de grond ingedreven door middel van perslucht. Tijdens het indrijven van de spil ontstaan er luchtaders. De luchtaders kunnen tot op een diepte van 3 meter worden aangebracht. Ze vertakken zich niet enkel in de verticale richting, ook horizontaal wordt de bodem belucht.

Vervolgens worden de luchtaders met een waterdoorlatend en poreus granulaat opgevuld. Dit vul proces gebeurt via een pneumatisch transport vanuit het granulaat reservoir van de Drainjet 90. Het granulaat reservoir is met een slijtvaste slang verbonden met de granulaatspil. De machine wordt met een afstandsbediening geactiveerd die de operator bij zich heeft.

 

De ondergrondse injectie heeft een permanent karakter waardoor de ontstane aders niet meer kunnen dichtklappen en zo hun drainerende functie behouden. Met de optionele trilhamer voor heel harde ondergronden wordt een voorbereidend gat in de grond gemaakt tot op een diepte van 1,5 m. De trilhamer drijft een holle spil in de grond, door deze holle spil wordt er perslucht gestuwd om de lagen te verbreken en lucht aders te creëren.

In de praktijk wordt de Drainjet gebruikt voor het draineren van gazons en sportterreinen, het aanleggen van ondergrondse wadi’s, het opnieuw doorlatend maken van halfverhardingen (parkeerzones, wandelpaden) of werfzones die na het opleveren van de werf een waterproblematiek beginnen te vertonen.

www.drainjet.com