Versterk biodiversiteit met groen

Steden kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van soorten en het versterken van natuurbeleving. Door parken, tuinen, bedrijfsgroen en straatgroen met de juiste beplanting in te richten en ecologisch te beheren, wordt biodiversiteit ondersteund. Vooral planten die bestuivende insecten aantrekken, zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Immers, hoe gevarieerder het aanbod van groen, hoe meer leven er aangetrokken wordt. 

De animo om openbaar groen te beplanten met bloembollen en vaste planten is de laatste jaren groter geworden. Daar heeft de toenemende aandacht voor biodiversiteit zeker mee te maken. Biodiversiteit staat voor soortenrijkdom. Het is een indicatie voor de stand van de natuur in de stad. De hoeveelheid variatie en biodiversiteit zijn een belangrijke maat voor de kwaliteit en belevingswaarde van groenelementen. Net als andere groenelementen dragen vaste planten en bloembollen bij aan de leefbaarheid en klimaatbestendigheid.
Biodiversiteit
Bij groen draait het al lang niet meer alleen om mooi en aanzien. De waarde voor natuur, voor insecten zoals hommels, bijen en vlinders, is minstens zo belangrijk. Insecten houden de botanische rijkdom in stand en vormen een belangrijke schakel in het ecosysteem. Nectar en de pollen van de bloemen zijn een belangrijke voedselbron. Planten en insecten zijn op hun beurt een voedselbron voor vogels en andere dieren.


Daarom zijn bloembollen en vaste planten bij uitstek geschikt om in een stedelijke omgeving de biodiversiteit te verhogen. “Een vaste planten vak heeft voor de biodiversiteit meer waarde dan een gazon, bomenlaan of heestervak, die immers veel minder divers van samenstelling zijn”, schrijft de gemeente Den Haag in een notitie over haar groenbeleid. En datzelfde kan gezegd worden van bloembollen. Want op een klein oppervlak kunnen vele soorten worden geplant.

Onderhoudsarm
Vaste planten en bloembollen zijn een ideale combinatie. Ze kunnen acht maanden lang kleur, beleving en biodiversiteit aanbrengen in de openbare ruimte. Bloembollen luiden het voorjaar in, vaste planten de zomer en de najaarsbloeiers geven kleur aan de herfst.

Het grote sortiment vaste planten kent vele toepassingen en ook organisatorisch en financieel komen ze goed uit de verf. Met de grote keuze aan vaste planten, is een onderhoudsarme beplanting te maken, die qua kosten van onderhoud goedkoper kan uitpakken dan van een heestervak of gazon. Ze verdienen de investering van aanleg terug, vooral doordat ze onkruid goed onderdrukken waardoor de onderhoudsbehoefte laag is.
Voor bloembollen geldt iets soortgelijks. Aan bloembollen heb je weinig omkijken als ze eenmaal zijn geplant. Dat geldt met name voor de meerjarige bollen en voor de verwilderingsbollen, de zogenaamde stinzen. Een keer maaien na de bloei is het enige dat nodig is. De bloembollen kunnen blijven zitten en komen het volgende jaar terug. Een duurzame investering die in hedendaagse projecten goed toepasbaar is.
Ook bewoners kunnen een rol spelen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Breda plantte 2300 m² met bloembollen aan en speelde daarmee in op de wens van bewoners, waarmee wijkdeals zijn gesloten over eigenaarschap en onderhoud.

Lees ook: Studiedagen biodiversiteit voor een natuurlijk evenwicht tussen ziekten en plagen

Kijk voor meer informatie op nl.thegreencity.eu.