Verhardingen in de voortuin: wat mag?

Tuinaanleggers worden vaak ingeschakeld bij het inrichten van voortuintjes. Bijna altijd is er sprake van verhardingen. In veel gevallen is hier een vergunning voor nodig. Vooraf informeren bij de betrokken gemeente is altijd aangewezen. Zelfs voor het aanleggen van waterdoorlatende verhardingen is een vergunning verplicht. De voortuin moet zoveel mogelijk als tuin ingericht worden.

De regelgeving inzake ruimtelijke ordening is complex. Voor een aantal handelingen heeft de Vlaamse overheid bepaald dat er geen vergunning moet worden aangevraagd. Het gaat bijvoorbeeld over de aanleg van een pad naar de voordeur of de aanleg van een oprit naar een garage. Een belangrijke randvoorwaarde is dan wel dat de garage vergund is en dat de aanleg in overeenstemming is met specifieke voorschriften van bijvoorbeeld een verordening, verkavelingsvergunning of een bijzonder plan van aanleg. Deze bijzondere voorschriften kunnen voor elk perceel anders zijn, dus vraag dit zeker na bij de betrokken gemeente.


Ook heraanleg niet evident
Voor de aanleg van een bijkomende parkeerplaats in de voortuin is altijd een vergunning vereist. Ook de heraanleg van een bestaande verharding kan minder vanzelfsprekend zijn dan dat je in eerste instantie zou verwachten. De aanleg van een bijkomende verharding heeft immers invloed op het straatbeeld, op de verkeersveiligheid en op de goede waterhuishouding. Dat maakt besturen soms terughoudend in het toestaan van een vergunning.
Beplantingen, hagen en bomen in de voortuin maken het straatbeeld dan weer mooier. Deze groenzones helpen ook bij de infiltratie van het regenwater en halen fijn stof uit de lucht.

Een groot misverstand is dat de aanleg van waterdoorlatende verharding zoals kiezels, grind of grasdallen geen probleem is. Dit is niet waar: dergelijke verhardingen hebben als enig voordeel dat het regenwater beter in de bodem kan infiltreren. Voor de rest scoren ze even slecht als andere verhardingen (geen aangenaam straatbeeld en geen luchtzuivering door groene hagen).

Meer info over het vrijstellingenbesluit vind je op https://codex.vlaanderen.be. Het indienen van een aanvraag kan via het omgevingsloket, www.omgevingsloket.be.

Bron: AVBS