Vacature PROJECTCOÖRDINATOR Parkbos in Gent

Natuurinvest is op zoek naar een projectcoördinator voor het project Parkbos in Gent, een van de belangrijkste stads(rand)bosprojecten in Vlaanderen. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke en procesmatige coördinatie van het project, alsook van de externe communicatie naar bevolking en belangengroepen.

 


Het totale projectgebied voor de groenpool Parkbos beslaat 1200 ha, en strekt zich uit op het grondgebied van de stad Gent en de gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem. De groenpool wordt ingericht als een multifunctioneel gebied met natuur, bos, kasteelparken, landbouw, recreatieve paden, onthaalinfrastructuur,… Daarnaast is er ook ruimte voor wonen en bedrijvigheid. Negen partners (Agentschap voor Natuur en Bos, Agentschap Onroerend Erfgoed, Natuurinvest, Vlaamse Landmaatschappij Provincie Oost-Vlaanderen, Toerisme Oost-Vlaanderen vzw, stad Gent, gemeenten De Pinte en Sint-Martens-Latem) werken aan de realisatie van deze groenpool in een samenwerkingsverband.

De voorbije jaren werden al belangrijke delen van het projectgebied ingericht. Heel wat plannen liggen klaar om gerealiseerd te worden. Naast de inrichting van de groenpool zijn er ook opdrachten rond het opzetten van een duurzame organisatiestructuur, het beheer van de groenpool, mobiliteit, educatie, de optimalisering van toeristische en recreatieve infrastructuur en de verdere ontwikkeling van het landschap. Samen met de projectpartners moet ook een visie uitgewerkt worden rond de verdere ontwikkeling van de groenpool Parkbos in relatie tot de omgevende woonkernen en groengebieden zoals de Westerplan (St-Martens-Latem), de Hospicebossen (Nazareth), de Scheldevallei en de Leievallei en de bijhorende recreatieve netwerken.

Het gaat om een contract van 1 jaar, verlengbaar met drie jaar

Bekijk de vacature

Sollicitaties moeten uiterlijk op 04 oktober 2021 worden ingediend.