Turnhout / Landschapspark en cohousing Schorvoort [VIDEO]

In Land van Aa in Schorvoort (Turnhout) komen dit jaar 25 duurzame koop-en huurwoningen in het kader van een cohousing project. Rond de woningen komt een landschapspark.

 


Samen met vzw Samenhuizen, VormingPlus Kempen, Spacelab, DAM Architecten, Provincie Antwerpen en een groep kandidaat-bewoners werkt de sociale huisvestingsmaatschappij DE ARK aan een cohousing project in Schorvoort, een levendige buurt in de stadsrand van Turnhout. Naast de klassieke bouwgronden en koopwoningen, komt hier een gemengd cohousing project met koop- en huurwoningen. Dit geeft een gevarieerde mix van woonvormen en bewoners. De site ligt binnen het masterplan Schorvoort, ooit opgestart als een pilootproject Collectief Wonen bij de Vlaamse Bouwmeester (2013-2014). Binnen dit masterplan is gezocht naar een betere bundeling van te ontwikkelen gronden, en nagedacht over nieuwe woonvormen met meer collectiviteit. Hier ontstond de ideale voedingsbodem om een cohousingproject als proefproject op te starten binnen DE ARK.

Concreet bestaat het cohousingproject uit 25 gestapelde woningen, maisonnettes en appartementen, verspreid over drie gebouwen. Tevens heeft iedereen een private buitenruimte van 3 m2, of een ruim terras op de hogere verdiepingen. In dit project gaan alle bewoners kleiner wonen, maar in ruil krijgen zij een extra gemeenschappelijke bergruimte, wasruimte, fietsenstalling en huisvuilberging.

Sinds 2,5 jaar werkt een groep bewoners samen aan de bouwplannen voor hun toekomstige woning en woonomgeving. In samenspraak met de toekomstige bewonersgroep werden DAM architecten in samenwerking met Studio K als ontwerpers aangesteld.

Landschapspark

De site Schorvoort wordt omringd door verschillende woonwijken en doorsneden door de Schorvoortloop. In het masterplan voor het landschapspark van Studio K werd getracht om met minimale ingrepen maximaal resultaat te bekomen. Drie zone’s typeren het park: bomenweide, wetland en parkzone. De open ruimte tussen de clusters wordt ingevuld door de bewoners zelf. Via een participatietraject werden een aantal functies geselecteerd door de toekomstige bewoners. Een moestuin, een samenkomstboom, een werkmanshuis en ruimte voor avontuurlijk spelen waren enkele van de expliciete wensen van de toekomstige bewoners.