Tongeren / Agnetenklooster krijgt hedendaagse kloostertuin

Het vijftiende eeuwse Agnetenklooster in Tongeren, dat nu fungeert als Administratief centrum voor het agentschap voor jongerenwelzijn, werd de voorbije jaren gerestaureerd. Daarbij heeft het Bureau voor Vrije Ruimte een eigentijdse kloostertuin aangelegd.

 


Het Agnetenklooster, dat tot voor kort een echte stadskanker was, diende door dit herbestemmingsproject opnieuw verankerd te worden in het hart van de Oudste Stad van België. Bij de restauratie  had het architectbureau Michel Janssen drie objectieven. Ten eerste werd de uitvoering beoogd van een zachte restauratie met maximaal behoud van originele materialen en het naast elkaar zichtbaar laten van de verschillende bouwstijlen als getuigenis van de rijke bouwgeschiedenis en permanente evolutie van dit monument.

Ten tweede moesten de architecten de gebouwen bij de restauratie te inrichten tot flexibele ruimtes die niet alleen geschikt zouden zijn voor de beoogde kantoorfunctie, maar ook voor eventuele latere functies.

Tot slot moest het team de buitenruimtes en kapelruïne omvormen tot een publiek toegankelijk stadsparkje dat in dit dichtbebouwde stadsdeel een groene long vormt. Daarnaast moest het dienst doen als voetgangersdoorsteek tussen verschillende aangrenzende straten. In het bijzonder als passage op de toeristische wandelas tussen de Tongerse Grote Markt en met middeleeuwse begijnhof.

 

Multifunctioneel

Door de 19e-eeuwse afbraak van de kloostergang die de centrale binnenhof omsloot was het voormalige klooster zijn structuur kwijt. De resterende gebouwen van het Agnetenklooster omvatten in grote lijnen drie entiteiten: de historische kloostervleugels aan de Repenstraat (= noord-, midden, & zuidvleugel), een vroeg 19e eeuws pakhuis aan de Sint-Catharinastraat en de grote overwelfde zomerrefter met de kapelruïne. In de historische kloostervleugels zijn de kantoren van Jongerenwelzijn ondergebracht en in het 19e eeuwse pakhuis het secretariaat en de ontvangstlokalen.

De vroegere zomerrefter met het monumentale mergelstenen tongewelf is als een polyvalente zaal ingericht en in uitbating gegeven aan de Toeristische Dienst van Tongeren die er een permanente tentoonstelling zal onderbrengen over het Agnetenklooster en die deze ruimte ook voor culturele doeleinden ter beschikking zal stellen aan derden.

 

Restauratie

De gebouwen zijn gerestaureerd en ingericht met respect voor hun historische structuur. Nieuwe ingrepen zijn uitgevoerd in een sobere eigentijdse vormgeving en steeds zoveel mogelijk op omkeerbare wijze.

Bij de restauratie heeft Architectenbureau Michel Janssen een nieuwe eigentijdse kloostergang gemaakt met slanke stalen kokerprofielen en daarop een dunne dakplaat. Op deze manier ontstond een functionele verbindingsgang en tegelijk werd de binnenhof opnieuw ruimtelijk afgebakend als het hart van het klooster. Die strakke stalen gang verbindt nu de historische kloostervleugels en maakt er opnieuw een leesbaar geheel van.

Door de gebouwen, met hun veelvoud aan gevelmaterialen, opnieuw lichtgrijs te kaleien bekwamen de verschillende vleugels opnieuw een uniform karakter.

 

Bestudeerde wanorde

De buitenruimte bij het Agnetenklooster stond vroeger in nauwe relatie tot de gebouwen. Het betrof een aantal ruimtelijk afgebakende binnenpleinen die elk een eigen bestemming en karakter hadden. In het herbestemmingsproject zijn op eigentijdse wijze enkele verdwenen ruimtelijke begrenzingen hersteld en hebben de binnenpleinen opnieuw een eigen gelaat gekregen. Een opdracht die Buro voor Vrije Ruimte voor zijn rekening nam.

“We hebben het geheel opgevat als een soort sprizzatura, een bestudeerde wanorde. Hiervoor gebruikten we onder meer kruidachtige muurvegetatie en enkele klimplanten. Voorts vind je er fruitbomen terug en buxusmassieven als groenblijvende accenten in de binnentuin. De vroegere begraafplaats is nog steeds aanwezig, met daarbij arduinblokken en gedichten van Roland Joris. Tot slot fungeert het gras als een bindende groene mat die aansluit op het tapijt van verhardingen in baksteenklinker, kassei en grind,” aldus Buro voor Vrije Ruimte.

 

1_A

1_B

92e6ed_5d83ac1b38f24f849fb95d287ab32fda

92e6ed_42e2e860db9349e1b256c3de59070cc9

92e6ed_2973a5e23f484bd0b74c54bdc80296a6

92e6ed_8484fe58431c46889fb704bc8438bdad

92e6ed_fbe9291995044324af9bee7880d7f416

 

1_F