Toekomstbestendig bouwen: circulair, CO₂-neutraal én allergievrij

Personeelstekort, materiaaltekort, stikstofproblematiek en woningnood. De bouwsector heeft momenteel te kampen met heel wat uitdagingen. Daarnaast is de CO₂- uitstoot in de bouw nog altijd veel te hoog. Een drastische verandering is nodig om een gezond leefklimaat te behouden en een gezonde toekomst veilig te stellen voor de volgende generaties. Stichting Building for Good en Adamasgroep vinden elkaar in de overtuiging dat het anders moet én kan.

Cor van Dijken vertelt: “Onze maatschappij wordt al decennialang gedreven door economische groei; meer productie, meer winst. Deze manier van handel drijven, de lineaire economie, put de aarde uit en is niet langer houdbaar. De transitie naar een circulaire economie is nodig om het tij te keren. Binnen de circulaire economie worden grondstoffen op een duurzame manier georganiseerd door ze opnieuw te gebruiken of als hoogwaardige grondstoffen terug te brengen in de keten. Ook wordt er steeds minder gebruikgemaakt van fossiele brandstoffen. Zo wordt het mogelijk klimaatneutraal, dus CO2-neutraal, te bouwen.”


portret Olaf Buter
Olaf Buter
Toekomstbestendig bouwen_Cor
Cor van Dijken

En dat is hard nodig, zeker in de bouw die wereldwijd verantwoordelijk is voor 50 procent van het materiaalgebruik, 40 % van al het afval en 35 % van alle emissies. Building for Good heeft als doelstelling de gebouwde omgeving te transformeren naar circulair en CO2-neutraal in 2040. Voor de overheid biedt Building for Good ondersteuning bij het formuleren van circulaire en CO2-neutrale oplossingen voor nieuwe ontwikkelingen en herbestemmingen van bedrijventerreinen en woongebieden. Voor de consumentenmarkt worden er pasklare oplossingen geboden vanaf de start van een nieuwbouwproject.

”Omdat wij integraal willen adviseren, is samenwerking met andere experts heel belangrijk voor ons. We maken veel gebruik van vaste partners en zetten ons actief in voor brede kennisdeling. Vanuit een sterke kennisketen kunnen wij voor ieder gebouw een haalbare businesscase neerzetten die circulair, klimaatneutraal, klimaatadaptief en natuurinclusief is.”

Adamasgroep is, als expert op het gebied van certificeren van de duurzaamheidsprestatie van gebouwen, één van die vaste partners. Beide organisaties fungeren graag als een soort luis in de pels van het gevestigde systeem. Cor: “Vaak geldt het bouwbesluit als het enige leidende principe in de bouw. Maar bereik je zo ook het beste resultaat voor alle betrokkenen?! Wij brengen het terug naar de basis: Waar wordt een mens gelukkig van en hoe kun je de gebouwde omgeving daarop laten aansluiten? Gezonde gebouwen laten werknemers beter presteren en voorkomen ziektekosten. Duurzaam en gezonder bouwen levert dus direct geld op. Dit aspect wordt steeds meer erkend en is tegenwoordig ook een middel om goed personeel te krijgen maar ook om te behouden. Daarbij kijken we naar de totale kosten over de hele levenscyclus. Als je dit al aan de tekentafel doet, luistert naar alle betrokken partijen en hen een gelijke stem geeft in het proces, krijg je een gebouw of een gebied waar mensen ook daadwerkelijk gebruik van willen maken. Zo wordt voorkomen dat gemaakte gelijk weer bijgesteld moeten worden.”

Toekomstbestendig bouwen: circulair, CO₂-neutraal én allergievrij
©shutterstock

Los daarvan is dit zogenaamde bovenwettelijke kader waarbinnen de adviseurs van Adamasgroep zich bewegen wellicht niet meer zo bovenwettelijk als ooit gedacht werd, merkt Olaf Buter op. “Door de EU worden nu harde eisen gesteld aan bedrijven op het gebied van ESG. De certificering die we gebruiken geeft bedrijven middelen om hierop een antwoord te geven en zodoende te kunnen voldoen aan de voor sommige bedrijven al verplichte ESG rapportages of EU taxonomierapporten. Certificeren is dus geen op zichzelf staand doel meer, maar een tool geworden om aan deze nu geldende wetgeving te voldoen. Ook hierin adviseren de adviseurs van Adamasgroep al direct bij het begin van het ontwikkeltraject om niet na afloop extra advieskosten te moeten maken om alsnog aan deze verplichtingen te voldoen. In feite verkopen wij enkel alleen ‘bewustwording” en ontstaat de noodzakelijke verandering daardoor vanzelf.”

Gestimuleerd door de certificering, neemt de vraag naar circulaire oplossingen bij opdrachtgevers de laatste jaren toe. En dat is een goede zaak, vindt Olaf Buter. “Aanvullende wetgeving heeft daar zeker aan bijgedragen. De overheid eist, voor het financiële boekjaar 2022, dat organisaties niet alleen rapporteren over hun financiën, maar ook over de mate van duurzaamheid, de mate van CO2-reductie, maar ook hoe circulariteit in de bedrijfsvoering is opgenomen. Dit betekent dat er ieder jaar wordt getoetst of organisaties hierin stappen zetten. Op deze manier worden organisaties verplicht om circulariteit in hun bedrijfsvoering op te nemen. Het is daarom van belang om organisaties in een vroeg stadium te adviseren over de toepasbaarheid van circulariteit binnen vastgoed, om hiermee een zo groot mogelijke impact te maken. Het bedrijfspand voldoet hiermee dan niet alleen aan de hoogste eisen van duurzaamheid en circulariteit, maar daarnaast zijn organisaties ook toekomstbestendiger en behoudt het vastgoed ook zijn waarde. Sterker nog: Voldoe je niet aan deze eisen, dan is je pand in de boeken straks “stranded asset” en nauwelijks herfinancierbaar. Langzaam ontstaat hierdoor het besef dat duurzaam investeren niet duur, maar juist noodzakelijk is om waarde te behouden.”

www.adamasgroep.nl
www.buildingforgood.eu

Verder lezen?

De volledige reportage vind je in de CG Annual 2023, hét jaarboek voor de Belgische groensector.

Toekomstbestendig bouwen_logo Adamas
Toekomstbestendig bouwen_logo BFG