SYMPOSIUM Ecosysteemdiensten doen (be)leven

Op dinsdag 9 februari 2021 organiseert het departement Omgeving een online symposium over ‘Ecosysteemdiensten doen (be)leven! Hoe het landschap ons leven verrijkt’.

Ecosysteemdiensten (ESD) omvatten ‘al de goederen en diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren’ zoals natuurlijke bescherming tegen overstroming, bestuiving door wilde insecten, natuurlijke waterzuivering, klimaatregulering, natuurgebonden recreatie, enzovoort.


Op het symposium vertellen de sprekers o.a. over natuurbegraafplekken, de installatie van een biodiverse beweeg- en beleefruimte, landschap als inspiratiebron voor kunstenaars en de vernieuwing van stadspark De Motten.

Programma

10.00 – 10.10 u.: Inleiding door Steven Vanonckelen, Departement Omgeving.
10.10 – 10.40 u.: Keynote ‘De natuur als cultureel dienstencentrum’ door Hans Van Dyck, Prof. gedragsecologie (UCLouvain) + Q&A.
10.40 – 11.50 u.: Vier inspirerende pitches :
10.40 – 10.50 u.: ‘Vergroende begraafplaatsen en natuurbegraafplekken, geen dooie boel!’ door Karina Abeels van Agentschap Natuur en Bos
10.50 – 11.00 u.: ‘Waar natuur en gezondheid elkaar ontmoeten: installatie van een biodiverse beweeg- en beleefruimte’ door Eva Steen van AZ Alma en Elien Desnerck van Regionaal Landschap Meetjesland
11.00 – 11.15 u.: Q&A
11.15 – 11.25 u.: ‘Landschap als inspiratiebron voor kunstenaars in overstromingsgebied Vlassenbroek’ door Katrien Laenen van Departement Cultuur, Jeugd en Media
11.25 – 11.35 u.: ‘Vernieuwing van het stadspark De Motten en openlegging Jeker’ door Bart Beunckens van stad Tongeren
11.35 – 11.50 u.: Q&A
11.50 – 12.00 u.: Afsluitend woord door Sylvie Van Damme,  docent landschapsontwerp aan de HOGent .

Inschrijven