Studiedag PCS ‘Weerbaarheid in crisissituaties’

De sierteeltsector en de hele maatschappij kenden de eerste helft van 2020 een crisis van ongezien formaat. Deze crisis legde heel wat kwetsbaarheden bloot bij de bedrijven in onze sector. Op 17 september 2020 organiseert het PCS een studienamiddag rond weerbaarheid in crisissituaties.

PCS en AVBS werken aan een relanceplan om enerzijds de onmiddellijke nood van de crisis te lenigen, maar anderzijds om onze bedrijven ook op middellange termijn meer weerbaar te maken.
Tijdens deze studiedag wijzen we jullie de weg naar meer weerbaarheid voor je onderneming. We bieden tools aan rond digitalisering, logistiek, duurzaamheid en vermarkting. We informeren jullie over de specifieke criteria die vanuit handelskanalen zullen worden opgelegd en helpen je om hieraan te voldoen.


Omwille van de COVID-maatregelen zal je vooraf moeten inschrijven voor deze studiedag via [email protected].

Een uitgebreid programma volgt later.

pcsierteelt.be