Studiedag landschapskarakterisatie

Vlaanderen staat voor grote ruimtelijke opgaven op het vlak van klimaat, energie, landbouw, mobiliteit en wonen. Daarvoor zijn heel wat transities nodig. Om die in goede banen te leiden, moeten we de ruimte slim gebruiken en zorgzaam omgaan met het landschap. Maar hoe doen we dat? Op donderdag 17 oktober 2019 organiseert de Vlaamse overheid samen met de universiteit van Newcastle een studiedag over landschapskarakterisatie.

Hoe kunnen we de ruimtelijke kwaliteiten en het karakter van het landschap tastbaar maken? Welke waarden, elementen en kenmerken zijn bepalend voor een gebied? Waarom voelen we ons op de éne plek meer thuis dan op een andere? Hoe brengen we de bepalende elementen en kenmerken van een landschap in kaart? Hoe ontwikkelen we een instrument dat voor planners en ontwerpers de landschappelijke karakteristieken weergeeft?


In de voormiddag laten we ons inspireren door ervaringen van andere landen en regio’s. In de namiddag zijn er 2 parallelle sessies. U kan een lezingenreeks bijwonen over goede Vlaamse praktijken of deelnemen aan workshops (in het Engels) om de internationale inzichten samen met ons te vertalen naar de situatie in Vlaanderen.

 

Programma

8.30 u: Onthaal en registratie van de deelnemers

9.00 u: Welkomstwoord

9.15 u: Inleiding: Landschapsbenaderingen in beleid en ruimtelijke planning (Spreker: Graham Fairclough, Newcastle University – presentatie in het Engels)

• Inspiratie uit andere landen en regio’s

9.30 u: De Europese Landschapsconventie en haar implementatie in het Verenigd Koninkrijk (spreker: Maggie Roe, Newcastle University – presentatie in het Engels))

9.50 u: Landschapskarakterisatie in Zweden (Spreker: Ingrid Sarlöv-Herlin, Swedish University Agricultural Sciences – presentatie in het Engels)

10.10 u: Landschapscatalogi als instrument voor ruimtelijke planning: mensen samenbrengen voor een discussie over landschap (Spreker: Pere Sala Marti, Catalan Landscape Observatory – presentatie in het Engels)

11.00 u: De Landschapsatlassen in Wallonië, ondersteunend voor landschapsbeheer (Sprekers: Mireille Deconinck en Marie-Françoise Godart, Université Libre de Bruxelles – presentatie in het Frans)

11.20 u: Landschapsatlassen in Frankrijk en nieuwe initiatieven die leiden tot landschapsplatformen (Spreker: Laurence Le Du-Blayo, Université de Rennes – presentatie in het Engels)

11.40 u: Landschapseenheden van de grensoverschrijdende Westhoek (Sprekers: Bern Paret, Provincie West-Vlaanderen en Vincent Bassezn CAUE, presentatie in het Nederlands en het Frans)

12.00 u: Panelgesprek

• Aan de slag in Vlaanderen

13.30 u: Inleiding door Graham Fairclough, Newcastle University (in het Engels)

14.05 u: Parallelle sessies: sessie A (in het Nederlands) of sessie B (in het Engels)

Sessie A: Goede praktijken in Vlaanderen

14.05 u: De landschapsbiografie als methodiek en de Kempense Heuvelrug als eerste toepassing ervan in Vlaanderen (Spreker: Bas Van der Veken, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete)
14.25 u:Infrastructuur als Landschap (Spreker: Bas Smets, Bureau Bas Smets)
14.45 u: Koffiepauze
15.05 u: Een verhalend landschap: De lezing van het landschap vertaald in projecten (Spreker: Jorryt Braaksma, LAMA landscape architects)
15.25 u: De Bouwmeester Scan (Spreker: nog te bevestigen)
15.45 u: De Assebroekse Meersen (Spreker: Korneel Gheysen, Vlaamse Landmaatschappij)

Sessie B: Group discussions: Towards a landscape characterisation approach for Flanders?

14.05 u: Group discussions, part 1: Landscape charactersation, a need or necessity? How do questions about landscape management in Flanders compare to the examples presented in the morning? Can landscape characterisation be the way forward?
14.45 u: Coffee break
15.05 u: Group discussions, part 2: Where do we go from here? Developing a landscape characterisation approach: what to think about? A reflection on the possible applications of a landscape characterisation in Flanders
16.05 u: Receptie

Schrijf u online in vóór 10 oktober 2019 (verplicht) en kies een sessie voor het namiddaggedeelte.

Deelname is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.

Meer info: ruimtelijkeordening.be