Studiedag klimaatadaptatie bijzondere tuinen

Op maandag 26 augustus 2019 organiseert de Nederlandse Tuinenstichting in samenwerking met de stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) een studiedag over ‘De betekenis van klimaatadaptatie voor bijzondere tuinen.’

Onderzoek toont aan dat ons klimaat verandert, waarbij weersextremen vaker voorkomen. Dit zijn bijvoorbeeld extreem zware stormen, langere periodes van droogte en hoge temperaturen, excessieve regenval en verstoring van seizoenen (zachtere winters en hetere zomers). Zulke weersextremen leiden steeds vaker tot problemen in de vaak eeuwenoude tuinen en parken van kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen.


Vele van die tuinen en parken hebben al zwaar te lijden gehad tijdens de langdurige droogteperiode van 2018. Ook ontstonden op sommige plaatse bouwtechnische zorgen over huis- en kadefunderingen door drooggevallen grachten, maar ook over verziltend grondwater, niet of onvoldoende grond- of oppervlaktewater om te kunnen sproeien en sterfte van jonge aanplant. Er werden extra kosten gemaakt voor meer personeelsinzet en/of de aanschaf van beregeningsinstallaties. Eerder veroorzaakte de hevige storm van begin 2018 ook al grote schade aan bomen in parken en bossen. Soms leidde heftige regenval ook tot wateroverlast.

Klimaatadaptatie
Dit alles vraagt een meer klimaatbestendige aanpak van bijzondere (oude) tuinen en parken. Welke aanpassingen en maatregelen zijn er mogelijk en wenselijk om de klimaatschade te beperken en zijn hierbij kansen te benutten? De
klimaatverandering zal ook leiden tot aanpassingen in het toe te passen plantenassortiment. Waar moeten we dan aan denken? Welke voorbeelden zijn inspirerend en nuttig? Tijdens deze studiedag zullen enige sprekers, ieder vanuit zijn of haar eigen expertise en ervaring, nader op dit grote vraagstuk ingaan.

Meer info: Nederlandse Tuinenstichting