Strategisch project ‘Brabantse Wouden’

De gemeenten Oud-Heverlee, Huldenberg, Bertem en stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Omgeving van de Vlaamse overheid slaan voor 3 jaar de handen in elkaar om via een Strategisch Project de open ruimte tussen het Meerdaalwoud en het Zoniënwoud, met het landbouwplateau van Duisburg en de valleien van Dijle, Laan, IJse en Voer te versterken.

 


Met de lancering van het project WALDEN, de afkorting voor Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken, is het Agentschap Natuur en Bos gestart met het realiseren van de Brabantse Wouden. Het is een knipoog naar het gelijknamige boek van de Amerikaanse schrijver Thoreau uit 1854. Omgevingsminister Zuhal Demir kende het project een subsidie toe van 300.000 euro. De subsidie maakt een coördinatie van dit initiatief mogelijk voor de komende drie jaar.

Het strategisch project zal een belangrijke schakel vormen binnen de uitdagingen van de ruimere omgeving van de grote Brabantse wouden. Het project draagt bij tot de ambitie om het Meerdaalwoud, Zoniënwoud en Hallerbos met elkaar te verbinden via de valleien van de meanderende rivieren van Dijle, Laan, IJse en Voer, via robuuste verbindingslandschappen over de landbouwplateaus. Het strategisch project Walden zal binnen het grondgebied van de vier gemeenten concreet inzetten op meerdere ruimtelijk complexe uitdagingen en op de realisatie van voorbeeldprojecten die meerdere ambities op het terrein kunnen waarmaken:

• het versterken van bos en natuur, in het bijzonder oplossingen nagaan voor het wegwerken van knelpunten op de meest kwetsbare plekken;

• het versterken van belangrijke verbindingen in de open ruimte; -het inrichten van de onthaalpoorten: Heverleebos bij Zoete Waters en een grensoverschrijdende onthaalpoort bij station Florival in de Dijlevallei;

• het versterken van landbouw op het landbouwplateau;

• lokale voorbeeldprojecten in de woonkernen die de transformatie naar vergroening, ontharding en betere trage wegen inzetten en de kernen uitrusten als lokale instappunten naar de wouden.

Met dit WALDEN-project wil de Vlaamse overheid starten met de ontwikkeling van het gebied tot een nationaal park. In het Vlaamse regeerakkoord staat immers de ambitie vermeld om tot vier nationale parken te komen in Vlaanderen.