Stel u kandidaat voor een Green Flag Award

Het internationaal label Green Flag Award erkent en beloont het duurzaam beheer van parken en groene ruimtes. Via de wapperende vlag herkennen toeristen, bezoekers en buurtbewoners de erkende groene plekjes waar men aandacht heeft voor zowel de natuur als voor de mens.

De voordelen zijn dat men als stad of gemeente feedback krijgt van de juryleden over de verschillende criteria van de deelnemende groene ruimte. Men wisselt kennis, inspiratie en goede praktijkvoorbeelden uit met professionals uit de sector. Men informeert en sensibiliseert de bezoekers van de groene ruimte over de duurzame inspanningen van de parkbeheerders en betrekt hen bij de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.


België telt al 5 erkende parken: Provinciaal Groendomein Rivierenhof in Deurne, Vrieselhof in Ranst, Kesselse Heide in Nijlen, Nachtegalenpark in Wilrijk en Park Vordenstein in Schoten. Het Provinciaal Groendomein Rivierenhof te Antwerpen stond in 2018 in de wereldwijde top 3 van de Green Flag Award publieksprijzen.

Green Flag Award is een initiatief van Keep Britain Tidy en wordt in ons land gecoördineerd door Good- Planet Belgium. Op de website vindt u alle nodige informatie om een groene ruimte aan te melden voor Green Flag Award.

Beheerplannen kunnen ingediend worden tot 31 mei 2020.

Meer info: www.goodplanet.be